หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 เรื่องทั้งหมดสำหรับการพิมพ์
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ May 2011

รอบรั้วสปร. กับ ผอ.พงษ์วิวัฒน์

ขณะนี้มี 27 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1240
คำแนะนำ: 0


วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
กลยุทธโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูจำแนกตามอายุ
ข้อมูลครูจำแนกตามวุฒิ
ผลงานดีเด่น
ข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยปี 2556
 เผยคะแนนผลการสอบ O-net 2555 ม.3
 เผยคะแนนผลการสอบ O-net 2555 ม.6
แผนที่โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาคกลางและภาคตะวันออก
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
    รูปบุคลากร
 ฝ่ายบริหาร  
 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 กลุ่มสาระฯภาษาไทย
 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
 กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
 กลุ่มสาระฯศิลปะ
 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
 กลุ่มสนับสนุนการสอน
 กลุ่มนักการภารโรง
 กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

ผลการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียน
จาก สมศ.

รอบที่ 1  ปี 2546
รอบที่ 2  ปี 2549
รอบที่ 3  ปี 2554

 ปฐมนิเทศนักเรียนปี55
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม55
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก55
 พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม
งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมกีฬาภายใน
กิจกรรม คลิส เดลิเวอรี่
กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรม วันปีใหม่และวันเด็ก
กิจกรรมประเมินชุมนุม
ค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.1
ค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.2
ค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.3
กิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพเคมี
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียน ม.6
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ม.1
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ม.4
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนในโครงการ EP/MEP
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนในภูมิภาค
กิจกรรม "สายสัมพันธ์ บ้านและโรงเรียน" 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กิจกรรม "ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย"
เข้าค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ค่ายฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 กิจกรรมวันแม่
 วันวิทยาศาสตร์   

ตรวจดูผลการเรียน


ใช้เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก 
และกรอกรหัสผ่านเป็น 
วัน/เดือน/พ.ศ.เกิด   เช่น
  วันที่ 5  กรกฎาคม  2536 
ให้ใส่รหัสผ่านเป็น  05/07/2536

โครงการห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ MEP
ห้องเรียนพิเศษ Gifted
Welcome สายปัญญารังสิต 
แจ้งกำหนดการของโรงเรียน

วันที่ 17 ,21 23  ก.ค. 2557  สอบกลางภาค ม. 4 ,ม.5 , ม.6
วันที่ 18 , 22  ก.ค. 2557  สอบกลางภาค ม.1, ม.2, ม.3
     <<ดาวน์โหลด ตารางสอบ รวม >>
วันที่ 3  ส.ค. 2557 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกคน"โครงการ Classroom Meeting"
    - เวลา 08.30-10.00 น.  ระดับชั้น ม.1,ม.4
   
- เวลา 10.30-12.00 น.  ระดับชั้น ม.2,ม.5
   
- เวลา 13.00-14.30 น.  ระดับชั้น ม.3,ม.6
     <<เอกสารเชิญผู้ปกครองและกำหนดการ>>
 

  
                                    


     ประกาศโรงเรียนสายปัญญารังสิต
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ นักจิตวิทยา
<<รายละเอียดประกาศ>>
 

ข่าวศึกษาต่อจากงานแนะแนว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีอุดสาหกรรม  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เปิดรับนักศึกษา โครงการเทคโนโลยีอุดสาหกรรมสัญจรประเภท ก  และ ประเภท ข และโครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม  และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม  รายละเอียดเพิ่มเติม  http://www.eng.su.ac.th


ข่าวโรงเรียน

 ข่าว » ค่ายที่ 2 ของ “เยาวชนคนรักษ์ทะเลไทย”  RSS Feed
ค่ายที่ 2 ของ “เยาวชนคนรักษ์ทะเลไทย”
  นักเรียนชั้นม.4/3, 4/6 และ ม.4/8 จำนวนรวม 118 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเยาวชนคนรักษ์ทะเลอ่าวไทยฝั...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าว » STAR Festival @ SPR RSS Feed
STAR Festival @ SPR
  นักเรียนชั้น ม.6/5 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าว » พิธีเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ฮิต RSS Feed
พิธีเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี
  1 ก.ค. 2557 พิธีเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าว » ค่ายเยาวชนคนรักษ์ ฮิต RSS Feed
ค่ายเยาวชนคนรักษ์
  ค่ายเยาวชนคนรักษ์ทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าว » รางวัล... นำมาซึ่ง “ความภาคภูมิใจ” ฮิต RSS Feed
รางวัล... นำมาซึ่ง “ความภาคภูมิใจ”
  นักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21...
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าว » การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2557 ฮิต RSS Feed
การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2557
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2... การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี 2557
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าว » งานวันสุนทรภู่ ฮิต RSS Feed
งานวันสุนทรภู่
  26 มิถุนายน 2557 งานวันสุนทรภู่
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ข่าว » ขอบูชาพระคุณครู ฮิต RSS Feed
ขอบูชาพระคุณครู
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

ข่าวการศึกษา


แหล่งเรียนรู้

ข่าวสารและชีวิตประจำวัน
เหตุการณ์สำคัญ I เบ็ดเตล็ด I วิทยุ โทรทัศน์ I การทำอาหาร I งานอดิเรก I ตกแต่ง hi5
บรรณานุกรม และความรู้ทั่วไป
บรรณานุกรม I พจนานุกรม I สารานุกรม I นามานุกรม I วารสาร นิตยสาร I บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ I งานวิจัย และโครงงาน
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ I บุคคลสำคัญของไทย I บุคคลสำคัญของโลก I ปฏิทิน และวันสำคัญ I ประวัติศาสตร์และอารยธรรม I ประวัติศาสตร์ไทย I พิพิธภัณฑ์และโบราณคดี I ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
ปรัชญา จิตวิทยา และศาสนา
ศาสนาพุทธ I ศาสนาคริสต์ I ศาสนาอิสลาม I ศาสนาสิกข์ I ศาสนาอื่น ๆ I ศาสนาเปรียบเทียบ
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ I สังคมศาสตร์ I รัฐศาสตร์และการปกครอง I เศรษฐศาสตร์ I บริหารธุรกิจ I กฎหมาย I ประเพณีและวัฒนธรรม I การศึกษา I บัญชีและภาษีอากร I สมาคม ชมรม และองค์กร
ภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและการสื่อสาร I ภาษาท้องถิ่น I ภาษาไทย I ภาษาอังกฤษ I วรรณคดี I เรื่องสั้น นวนิยาย I เรื่องเร้นลับ I เรื่องเล่าและตำนาน I บทกลอน I วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
ศิลปกรรม และการบันเทิง
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง I ประติมากรรม I จิตรกรรมและวาดเขียน I การถ่ายภาพ I เพลงและดนตรี I ภาพยนตร์ I ศิลปะการแสดง I ศิลปินและดารา I ศิลปหัตถกรรม I เพลง และเนื้อเพลง I ละคร และซีรี่ย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป I คณิตศาสตร์และสถิติ I ดาราศาสตร์ I ฟิสิกส์ I เคมี I ชีววิทยา I ธรณีวิทยา I พฤกษศาสตร์และการเกษตร I สัตวศาสตร์ I วิศวกรรมศาสตร์ I แพทยศาสตร์ I อุตสาหกรรม I สิ่งแวดล้อม
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ I อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ I เขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ I กราฟิกดีไซน์ I เกมส์ I มือถือและอุปกรณ์ I โทรคมนาคมและการสื่อสาร

ผู้บริหาร

ผอ.พงษ์วิวัฒน์
นายพงษ์วิวัฒน์ สิงห์มณี
ผู้อำนวยการ
ข่าวสารจากผู้อำนวยการ
รองฯ

สื่อการเรียนรู้Knowledge Management - KM

การจัดการความรู้ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เรียนเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วม SPR-KM โดยส่งผลงานที่ ปชส.โรงเรียน

  หลักการบริหารโรงเรียนจากประสบการณ์ ผอ.พงษ์วิวัฒน์
วิธีป้องกัน Flashdrive ให้ปลอดภัยจากไวรัส

เว็บไซต์ในโรงเรียน


 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 


 เว็บครูอุบลรัตน์ 
เว็บครูก้อยเรื่องกำหนดการเชิงเส้น(ม.6)
   spr debate club

Link น่าสนใจ

๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
94.0 Bangkok Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101 News
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
103.5 ModernLove
104.5 FAT Radio
106.5 Green Wave
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
บันเทิง / เอนเตอร์เทน
ตารางรายการ UBC
จองตั๋วหนัง Major
เครือ EGV
อันดับหนังทำเงิน boxoffice
อันดับเพลงฮิต Hotwave
88 Global Chart
RVS Chart
บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
 

หน่วยงานการศึกษา
ปฏิทินปฏิบัติงาน

<< กรกฎาคม 2014 >>

พฤ อา
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031