หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ May 2011

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลครูตามกลุ่มสาระฯ
แผนที่โรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
 รูปบุคลากร
 ฝ่ายบริหาร  
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มนักการภารโรง
เครือข่ายผู้ปกครอง

ผลการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียน
จาก สมศ.

รอบที่ 1  ปี 2546
รอบที่ 2  ปี 2549
รอบที่ 3  ปี 2554
ช่องทางติดต่อโรงเรียนผ่านทาง
    facebook เพื่อความรวดเร็ว
ในการเผยแพร่ภาพกิจกรรมต่างๆ
 
 
 
 
 


ขณะนี้มี 47 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1958
คำแนะนำ: 0

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

โครงการห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ MEP
ห้องเรียนพิเศษ Gifted

หน่วยงาน MOU กับ สปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉบับที่ 10

                                                                                                7 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2557

รอบรั้ว สปร.กับ ผอ.พงษ์วิวัฒน์

            สัปดาห์นี้มีการมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และม.4 ในวันที่ 9 - 10 เมษายน 2557 ตามลำดับ ซึ่งพบปัญหาดังนี้      

        1. ปัญหานักเรียนไม่มามอบตัวในวัน เวลาที่กำหนด  จะถือว่าสละสิทธิ์  กรรมการรับนักเรียนจะพิจารณานักเรียนที่เหมาะสมโดยดูคะแนนจากการสอบเข้าเรียนต่อเพื่อสร้างคุณภาพทางวิชาการของโรงเรียนให้เข้มแข็ง

2. ปัญหานักเรียนมามอบตัวแต่ไม่สามารถ pay in ที่ธนาคารได้ เพราะความยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์  โรงเรียนก็จะอนุญาตให้ผ่อนผันได้ โดยยื่นคำร้องให้โรงเรียนพิจารณาเป็นกรณีๆไป เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน

สำหรับกิจกรรมขณะที่โรงเรียนปิดภาคเรียน มีดังต่อไปนี้

1. ค่าย English  Camp เนื่องจากโรงเรียนสายปัญญารังสิตเป็นศูนย์ ERIC ของสพม.4 ได้รับงบประมาณจากสพม.4 ในการจัดค่ายให้กับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย ระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต

2. สอนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียน ม.1 และ ม.4  ในวันที่ 21 – 25 เมษายน 2557

3. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นม.1 และม.4 วันเสาร์ที่ 26 เมษายน 2557

4. ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 วันที่ 29 – 30 เมษายน 2557

5. ปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 วันที่ 2 พฤษภาคม 2557

6. นักการฯลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 คน ศึกษาดูงาน 2-3 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

7. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และม.6 วันอาทิตย์ที่  4 พฤษภาคม 2557

8. นักเรียน ม.4 เข้าค่ายคุณธรรม วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

9. ผู้บริหารและคณะครู ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสายปัญญารังสิต  วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัดนครนายก

กิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมา ล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้น โรงเรียนได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการศึกษาของลูกหลานโรงเรียนสายปัญญารังสิต และในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนจะเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2557 ขอให้ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนผู้ปกครองช่วยกวดขัน ดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน ทั้งกายและใจ ฝึกฝนวินัย ความรับผิดชอบ ความกตัญญู ให้กับนักเรียนในความดูแลของท่าน ท่านจะได้ผลที่งอกงามและภาคภูมิใจ 

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีความปรารถนาดี และสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีเสมอมา โรงเรียนจะช่วยพัฒนาและดูแลบุตรหลานของท่านอย่างดีที่สุด พบกันใหม่ฉบับหน้าในช่วงเปิดภาคเรียนครับ

            “ ลูกใครไม่สำคัญ  แต่ศิษย์ฉันนั้นคือลูก

            ฟูมฟักรักพันผูก     จะสอนลูกเป็นคนดี

                                                                                                                                                             นายพงษ์วิวัฒน์  สิงห์มณี

                                                                                                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนสายปัญญารังสิต All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-04-12 (1827 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©