หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ May 2011

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลครูตามกลุ่มสาระฯ
แผนที่โรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
 รูปบุคลากร
 ฝ่ายบริหาร  
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มนักการภารโรง
เครือข่ายผู้ปกครอง

ผลการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียน
จาก สมศ.

รอบที่ 1  ปี 2546
รอบที่ 2  ปี 2549
รอบที่ 3  ปี 2554
ช่องทางติดต่อโรงเรียนผ่านทาง
    facebook เพื่อความรวดเร็ว
ในการเผยแพร่ภาพกิจกรรมต่างๆ
 
 
 
 
 


ขณะนี้มี 46 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1958
คำแนะนำ: 0

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

โครงการห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ MEP
ห้องเรียนพิเศษ Gifted

หน่วยงาน MOU กับ สปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉบับที่ 19


16-22 มิถุนายน  2557

รอบรั้ว สปร.กับ ผอ.พงษ์วิวัฒน์

                 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ทางโรงเรียนได้จัดพิธีไหว้ครูให้กับนักเรียน ขอชื่นชมความพร้อมเพรียงในการจัดงานรวมถึงการฝึกซ้อมที่เป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากสมกับเป็นนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิตที่มีวิชาการและมีคุณธรรมเป็นเลิศ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และทางโรงเรียนดีใจกับผู้ปกครองทุกท่านด้วย

                 ณ โอกาสไหว้ครูของโรงเรียนปีนี้ ทางโรงเรียนได้เชิญบุตรสาวคุณเจียง ภักดีจรัส มาเป็นประธานไหว้ครู และได้รับความเมตตาจากบุตรสาว 2 ท่าน ได้แก่ คุณอาภาพร ภักดีจรัส และคุณศิริวรรณ ภักดีจรัส ซึ่งได้ให้โอวาทกับนักเรียน ฝากข้อคิดในการดำรงชีวิต รวมถึงหลักธรรมที่ทำให้ทั้งสองท่านประสบความสำเร็จในชีวิต เหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างให้กับลูกๆสปร. ขอกราบขอบพระคุณท่านไว้ ณ ที่นี้ ที่ท่านไม่ลืมสายปัญญารังสิตที่คุณพ่อท่านได้เห็นความสำคัญของการศึกษา ได้มอบที่ดินย่านรังสิตที่มีราคาสูงมากให้เยาวชนได้มีสถานศึกษาดีๆ ได้เล่าเรียน

                 ในวันนี้ได้มอบหมายท่านรองผู้อำนวยการสุมาลี รามฤทธิ์ ไปประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการรับนักเรียนในอีก 6 ปี ซึ่งทางโรงเรียนจะต้องปรับแผนการรับนักเรียน โดยจะรับนักเรียนให้มากกว่าเดิม แต่จะต้องวางแผนด้านคุณภาพของนักเรียนด้วย เพราะขณะนี้นักเรียนที่พลาดจากโรงเรียนสายปัญญารังสิตมีเป็นจำนวนมากที่เป็นนักเรียนที่มีระดับคะแนนสูง มี O-Net สูง แต่โรงเรียนสายปัญญารังสิตไม่มีที่นั่งให้ได้

                 สุดท้ายขอให้ความหวังกับท่านผู้ปกครองทุกท่านในความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้านวิชาการให้สัมฤทธิ์ผลสู่ความเป็นเลิศ ควบคู่กับวินัยและคุณธรรม และต้องเตรียมพัฒนาครูรุ่นใหม่ทดแทนครูที่จะเกษียณอายุราชการเป็นจำนวนมาก ภายใน 3-5 ปีนี้ โรงเรียนสายปัญญารังสิตจะมีความพร้อมในระดับมาตรฐานสากลอย่างสมบูรณ์

นายพงษ์วิวัฒน์  สิงห์มณี

                                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต

 

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนสายปัญญารังสิต All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-06-26 (3230 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©