หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ May 2011

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลครูตามกลุ่มสาระฯ
แผนที่โรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
 รูปบุคลากร
 ฝ่ายบริหาร  
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มนักการภารโรง
เครือข่ายผู้ปกครอง

ผลการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียน
จาก สมศ.

รอบที่ 1  ปี 2546
รอบที่ 2  ปี 2549
รอบที่ 3  ปี 2554
ช่องทางติดต่อโรงเรียนผ่านทาง
    facebook เพื่อความรวดเร็ว
ในการเผยแพร่ภาพกิจกรรมต่างๆ
 
 
 
 
 


ขณะนี้มี 47 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1958
คำแนะนำ: 0

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

โครงการห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ MEP
ห้องเรียนพิเศษ Gifted

หน่วยงาน MOU กับ สปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉบับที่ 20


      

รอบรั้ว สปร. กับ ผอ.พงษ์วิวัฒน์

            เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ทางโรงเรียนสายปัญญารังสิตได้จัดโครงการอบรมครูใหม่ เพื่อให้ทราบถึงคุณธรรม จริยธรรมของครู วัฒนธรรมของโรงเรียนสายปัญญารังสิต เน้นให้คุณครูได้จัดการเรียนการสอนให้เน้นความเป็นเลิศในวิชาการต่างๆ และร่วมกันสร้าง EQ ให้กับนักเรียนด้วย

            วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ทางโรงเรียนสายปัญญารังสิตได้จัดกิจกรรมสวนสนามเนื่องในวันกำเนิดลูกเสือไทย โดยมอบหมายท่านรองภาวิณีย์  แก้วอุดม เป็นประธาน ขอชื่นชมที่จัดได้พร้อมเพรียง มีวินัย

สมกับเป็นลูกเสือโรงเรียนสายปัญญารังสิต

            วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 วันนี้ได้ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อติดตามงาน นิเทศงาน และเริ่มงานใหม่ ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง โรงเรียนสายปัญญารังสิตจะ Change และพัฒนาต่อไป ตอนเย็นฝ่ายบริหารได้ไปเยี่ยมครอบครัวท่านอดีตรองสายสุนีย์และครูพงษ์สุข เพื่อเป็นการมุทิตาสักการะท่านที่เป็นผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียนสายปัญญารังสิต

            วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมประดับเข็มพระเกี้ยวน้อยของโรงเรียนเตรียม-อุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสระบุรี อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ขอชื่นชมในการทำงานเป็นทีมของคณะครูที่จัดงานได้เรียบร้อย มีการวางแผนเป็นอย่างดียิ่ง ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ขอให้กำลังใจในพัฒนานักเรียนที่ด้อยโอกาสต่อไป

            วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระคาบคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในห้องประชุม ขอชื่นชมที่จัดได้ดีขอให้พัฒนารูปแบบต่อไป ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุด ขอขอบคุณหัวหน้าระดับ คุณครูที่ปรึกษาและฝ่ายบริหารที่ไปร่วมกิจกรรม

            กิจกรรมที่โรงเรียนกำลังดำเนินการอยู่ในภาคเรียนนี้

1.       ติว O-net ม.3 / ม.6 ในวันปกติ

2.       สอนเสริมวันเสาร์

3.       สายปัญญาเวลาพิเศษในเวลาเย็น

4.    สรรหาผู้ปกครองระดับห้องเรียน และเตรียมการเพื่อจัดประชุม และเลือกระดับชั้นเรียนและระดับโรงเรียนให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2557 ต่อไป

5.    ประสานงานกับผู้ปกครองเครือข่ายเพื่อสอนเสริม และติว ม.3 และ ม.6 เพื่อเสริมและเติมเต็มให้กับนักเรียนสายปัญญารังสิต

สุดท้ายขอขอบคุณคุณครู ผู้ปกครอง ที่ร่วมเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง ขอให้ระมัดระวังเรื่องยาเสพติด ชู้สาว การทะเลาะวิวาทเป็นพิเศษ เพราะเด็กกำลังเข้าสู่วัยรุ่นที่มีอารมณ์รุนแรง วัยพายุบุแคม โดยทางโรงเรียนจะดูแลเป็นพิเศษให้นักเรียนได้ประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม

 

                                                                                                       นายพงษ์วิวัฒน์  สิงห์มณี

                                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต

 

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนสายปัญญารังสิต All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-07-22 (3656 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©