หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ May 2011

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลครูตามกลุ่มสาระฯ
แผนที่โรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
 รูปบุคลากร
 ฝ่ายบริหาร  
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มนักการภารโรง
เครือข่ายผู้ปกครอง

ผลการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียน
จาก สมศ.

รอบที่ 1  ปี 2546
รอบที่ 2  ปี 2549
รอบที่ 3  ปี 2554
ช่องทางติดต่อโรงเรียนผ่านทาง
    facebook เพื่อความรวดเร็ว
ในการเผยแพร่ภาพกิจกรรมต่างๆ
 
 
 
 
 


ขณะนี้มี 47 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1958
คำแนะนำ: 0

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

โครงการห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ MEP
ห้องเรียนพิเศษ Gifted

หน่วยงาน MOU กับ สปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉบับที่ 1
ฉบับแรก
ในโอกาสที่ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายปัญญารังสิต เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.39 น. มีความภาคภูมิใจมากเมื่อได้มาพบเห็นโรงเรียนที่มีความเพียบพร้อมทุกด้าน ครูมีความสามารถ นักเรียนมีคุณภาพ บรรยากาศน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เทคโนโลยีทันสมัย มีห้องเรียนปรับอากาศเกือบทั้งหมด  การเรียนการสอนมีโปรแกรม MEP และ GIFTED , MEP นั้นสอนเป็นภาษาอังกฤษใน 4 รายวิชา ได้แก่ คณิต วิทยาศาสตร์ อังกฤษ และคอมพิวเตอร์ โดยมีชาวต่างประเทศเป็นผู้สอนทั้งหมด  ในส่วนของ GIFTED นั้นจะเน้นหนักทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เมื่อโรงเรียนมีความพร้อมมากจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนสายปัญญารังสิตให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งหมด 4 ประการ ได้แก่

1. Learn ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. Care เอาใจใส่กัน
3. Share แบ่งปันความรู้
4. Shine  ยกย่องเชิดชู คนดี คนเก่ง
ซึ่ง Learn นั้น ต้องจัดหลักสูตร จัดประสบการณ์ จัดแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนอย่างให้เพียงพอ ครูเป็นผู้หาและอำนวยความสะดวกให้นักเรียน  
ส่วน Care และ Share ต้องใช้ธรรมะเข้ามาช่วยให้ครูและนักเรียนเกิดคุณธรรม โดยเฉพาะเมตตา-กรุณา จะทำให้ครูและนักเรียนเอาใจใส่กันและกัน  ถนอมน้ำใจกันและแบ่งปันความรู้กัน  
สุดท้าย Shine ก็คือ การยกย่องคนดี  เมื่อยกย่องชมเชยบ่อยๆ ก็จะทำให้สังคมนั้นๆมีคนเป็นคนดีทั้งหมด
จึงขอฝากคุณครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน ได้ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนโดยมีคุณธรรมเป็นตัวประคับประคองให้นักเรียน เก่ง ดี มีความสุข และสุขภาพดี 

นายพงษ์วิวัฒน์  สิงห์มณี

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนสายปัญญารังสิต All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-02-13 (4029 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©