หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ May 2011

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลครูตามกลุ่มสาระฯ
แผนที่โรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
 รูปบุคลากร
 ฝ่ายบริหาร  
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มนักการภารโรง
เครือข่ายผู้ปกครอง

ผลการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียน
จาก สมศ.

รอบที่ 1  ปี 2546
รอบที่ 2  ปี 2549
รอบที่ 3  ปี 2554
ช่องทางติดต่อโรงเรียนผ่านทาง
    facebook เพื่อความรวดเร็ว
ในการเผยแพร่ภาพกิจกรรมต่างๆ
 
 
 
 
 


ขณะนี้มี 48 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1958
คำแนะนำ: 0

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

โครงการห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ MEP
ห้องเรียนพิเศษ Gifted

หน่วยงาน MOU กับ สปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉบับที่36
Peer Tutoring


ตั้งใจเขียน เรื่อง Peer Tutoring พี่สอนน้อง ผองเพื่อนด้วยกัน ได้แก่การจัดการเรียนการสอนเสริมด้วยการให้นักเรียนสอนกันเอง ให้เพื่อนที่เรียนเก่งช่วยเพื่อนที่เรียนช้ากว่า โดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวก
- แบ่งตามอายุ
- เพื่อนสอนเพื่อน – นักเรียนชั้นเดียวกันสอนกันเอง
 - พี่สอนน้อง – นักเรียนที่โตกว่าสอนนักเรียนที่อยู่ชั้นเล็กกว่า
- ผลัดกันสอน - ให้นักเรียนจัดกลุ่มเล็กๆ แต่ละคนมีเรื่องที่คนรับผิดชอบ ต้องไปหาข้อมูลเพื่อสอนเพื่อนๆในกลุ่ม ผลัดกันสอนคนละวิชา วิธีนี้เหมาะกับนักเรียนปานกลาง
- ติวทั้งชั้นเรียน ครูต้องคอยดู เรื่องความถูกต้องของเนื้อหา และ การจัดการสอน
- มีประโยชน์
1. ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. Tutor ได้พัฒนาตนเองในเรื่องความรับผิดชอบ
3. ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเพื่อน,รุ่นพี่,รุ่นน้อง ในการเรียนก่อเกิดความรักและความสัมพันธ์ได้
4. สามารถนำรูปแบบไปใช้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กที่มีพัฒนาการช้า

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนสายปัญญารังสิต All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2015-09-18 (1402 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©