หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 เรื่องทั้งหมดสำหรับการพิมพ์
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ May 2011

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลครูตามกลุ่มสาระฯ
ผลงานดีเด่น
แผนที่โรงเรียน
 คณะกรรมการสถานศึกษา

    รูปบุคลากร
 ฝ่ายบริหาร  
 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 กลุ่มสาระฯภาษาไทย
 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
 กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
 กลุ่มสาระฯศิลปะ
 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
 กลุ่มสนับสนุนการสอน
 กลุ่มนักการภารโรง

ผลการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียน
จาก สมศ.

รอบที่ 1  ปี 2546
รอบที่ 2  ปี 2549
รอบที่ 3  ปี 2554
ช่องทางติดต่อโรงเรียนผ่านทาง
    facebook เพื่อความรวดเร็ว
ในการเผยแพร่ภาพกิจกรรมต่างๆ
 
 
 
 
 

ปชส.แนะแนวการศึกษา ของ สปร.ขณะนี้มี 28 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1884
คำแนะนำ: 0

โครงการห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ MEP
ห้องเรียนพิเศษ Gifted

หน่วยงาน MOU กับ สปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉบับที่ 37
พบ ผู้อำนวยการ


        วันที่ 16 พ.ค. 59 เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกได้มีโอกาสกล่าวต้อนรับนักเรียน ได้ให้โอวาทขอให้นักเรียนทุกคน มีความอดทน ขอให้อดทนต่อการเล่าเรียน อดทนต่อปัญหาต่าง ๆ และใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ชีวิตก็จะประสบผลสำเร็จ.
         ในเรื่องของงานวิชาการของกลุ่มสาระ ในภาคเรียนนี้มีนโยบายให้คุณครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ ได้ฝึก วิเคราะห์หลักสูตร และจัดทำแผนการจัดการการเรียนรู้ ใช้สื่อนวัตกรรมให้เต็มที่ เพื่อจะได้ปรับการเรียน เปลี่ยน การสอน ทำให้ห้องเรียนมีชีวิตและนักเรียนสนุกไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นได้.
         ในส่วนของการดูแลนักเรียน ได้มอบหมายทางฝ่ายกิจกรรมนักเรียนให้เข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับการ ตรวจหาสารเสพติด และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นโรงเรียนสีขาวอย่างจริงจัง โดยฝ่ายกิจกรรมนักเรียนต้องประสานกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ปัญหาต่อไป
         สุดท้าย ต้องขอบคุณท่านผู้ปกครองที่สนใจ เอาใจใส ดูแลนักเรียนในปกครองของท่านเป็นอย่างดียิ่งโดยจะร่วมกับครูเพื่อพัฒนานักเรียนให้ เก่ง – ดี – มีสุข - และสุขภาพแข็งแรงต่อไป


นายพงษ์วิวัฒน์  สิงห์พงษ์
สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนสายปัญญารังสิต All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2016-05-17 (719 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©