หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ May 2011

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลครูตามกลุ่มสาระฯ
แผนที่โรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
 รูปบุคลากร
 ฝ่ายบริหาร  
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มนักการภารโรง
เครือข่ายผู้ปกครอง

ผลการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียน
จาก สมศ.

รอบที่ 1  ปี 2546
รอบที่ 2  ปี 2549
รอบที่ 3  ปี 2554
ช่องทางติดต่อโรงเรียนผ่านทาง
    facebook เพื่อความรวดเร็ว
ในการเผยแพร่ภาพกิจกรรมต่างๆ
 
 
 
 
 


ขณะนี้มี 25 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1992
คำแนะนำ: 0

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

โครงการห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ MEP
ห้องเรียนพิเศษ Gifted

หน่วยงาน MOU กับ สปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 2กราบเรียน ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ ทุกท่าน


           นับจากวันที่ทำงานวันแรกถึงวันนี้ก็เป็นเวลา 12 วันแล้วได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนหลายครั้งด้วยกันซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่มีความหมายทั้งสิ้น   กิจกรรมรอบสัปดาห์นี้ได้เน้นการยกย่องคนดี สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี รวมถึงเรียนดีแต่ยากจนด้วย สรุปพอสังเขปได้ดังนี้
           1. มอบเกียรติบัตรสุดยอดนักเรียนสายปัญญารังสิต ให้แก่ นายดลเดช ซึตต์   ซึ่งได้สอบถามแล้วพบว่าเป็นนักเรียนที่เพิ่งกำพร้าบิดามารดา แต่ด้วยความที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดู ปลูกฝังความรับผิดชอบและฝึกวินัยตั้งแต่ยังเล็กๆ ทำให้เป็นนักเรียนที่มีภูมิคุ้มกันดี เพียบพร้อม มีความสามารถรอบด้าน เรียนเก่ง มีภาวะความเป็นผู้นำ กตัญญู มารยาทดี มนุษยสัมพันธ์ดี ขอชื่นชมจริงๆ นับเป็นแบบอย่างของรุ่นน้องได้ 
            2. มอบเกียรติบัตรนักเรียนตัวอย่าง เชิดชูเกียรติให้เป็นเด็กดีศรีสายปัญญา ทราบจากฝ่ายกิจกรรมนักเรียนว่า ได้คัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมจริงๆ จำนวนกว่า 700 คน นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมาก   เมื่อมีนักเรียนตัวอย่างที่ดีจำนวนมาก รุ่นน้องก็จะทำตาม คล้ายๆกับทฤษฎีกระดานหก ต่อไปก็จะมีนักเรียนที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียนมาเข้าเรียนโรงเรียนแห่งนี้   ขอสนับสนุนส่งเสริมโครงการนี้เป็นอย่างยิ่ง
            3.มอบทุนการศึกษา   ขอชื่นชมกับกิจกรรมนี้เพราะได้มีผู้มีส่วนร่วมมามอบทุน ได้แก่ ชมรมผู้ปกครองเครือข่ายของโรงเรียน สมาคมผู้ปกครองและครู และคณะกรรมการสถานศึกษา นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มาก สามารถช่วยเหลือนักเรียนที่มีความยากจนให้มีโอกาสในการศึกษาได้ เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สังคมใดที่มีความเมตตา กรุณากันก็จะได้เป็นสังคมที่เป็นสุขและยังยืน
           4. มอบเกียรติบัตร การจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น ได้เห็นความสามารถของนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต ซึ่งไม่ธรรมดา นักเรียนมีศักยภาพสูงมาก สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของครู การบริหารงาน ความดีงามของนักเรียน   การจัดการเรียนความพร้อมที่เน้นการปฏิบัติของนักเรียนจริงๆ ( Learning by doing ) ซึ่งเป็นไปตามปรัชญาของโรงเรียน จะเห็นว่าโรงเรียนสายปัญญารังสิต มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและคุณภาพจริงๆ
           5. อบรมนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมนี้ในเช้าของวันจันทร์ เพื่ออบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เห็นความเรียบร้อย มี มารยาท การดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีของครูจึงอดที่จะดีใจแทนผู้ปกครองไม่ได้ว่า   มีโรงเรียนดีและครูดีที่โรงเรียนสายปัญญารังสิต จึงเป็นทางเลือกของผู้ปกครองของนักเรียน ในการเลือกให้ลูกหลานได้มาเรียนโรงเรียนที่ดีเช่นนี้ อีกทั้งสิ่งแวดล้อมก็ปลอดภัย ห้องน้ำชนะเลิศระดับประเทศ 
            ขอเรียนให้ทราบว่าโรงเรียนจะไม่หยุดแต่เพียงแค่นี้จะมุ่งมั่นพัฒนารูปแบบต่างๆ และริเริ่มงานใหม่ให้เกิดความเป็นเลิศในทุกๆด้าน ในอีก 3 ปีนับจากนี้
 
             สุดท้ายนี้จึงขอความร่วมมือจากคุณครู ผู้ปกครอง ชุมชนทุกภาคส่วนให้ช่วยกัน ส่งเสริม สนับสนุน ลูกหลานของพวกเรา ให้มีวินัยและคุณธรรม เราจะก้าวไปด้วยกันทำให้โรงเรียนสายปัญญารังสิตเป็นหนึ่ง


ขอแสดงความนับถือ
นายพงษ์วิวัฒน์  สิงห์มณี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

สงวนลิขสิทธิ์โดย © โรงเรียนสายปัญญารังสิต All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2014-02-17 (1374 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©