หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ May 2011

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลครูตามกลุ่มสาระฯ
แผนที่โรงเรียน

    รูปบุคลากร
 ฝ่ายบริหาร  
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มนักการภารโรง
เครือข่ายผู้ปกครอง

ผลการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียน
จาก สมศ.

รอบที่ 1  ปี 2546
รอบที่ 2  ปี 2549
รอบที่ 3  ปี 2554
ช่องทางติดต่อโรงเรียนผ่านทาง
    facebook เพื่อความรวดเร็ว
ในการเผยแพร่ภาพกิจกรรมต่างๆ
 
 
 
 
 


ขณะนี้มี 34 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1925
คำแนะนำ: 0

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

โครงการห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ MEP
ห้องเรียนพิเศษ Gifted

หน่วยงาน MOU กับ สปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาววริศรา วัชรเวียงชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
Click เพื่อดูประวัติ
นางโฉนภา วัชรัมพร
ครูชำนาญการพิเศษ
Click เพื่อดูประวัติ
นายชัยวัน พุ่มเจริญ
หัวหน้างาน ICT
Click เพื่อดูประวัติ
นางอุบลรัตน์ วัฒนสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
Click เพื่อดูประวัติ
นางลินดาร์ ชาติกานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
Click เพื่อดูประวัติ
นายชัยณรงค์ หนูหวาน
ครูชำนาญการพิเศษ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวลดาวัลย์ ตั้งมั่น
ครูผู้ช่วย
Click เพื่อดูประวัติ
ศรัณย์ เสถียรจารุรัตน์
ครูผู้ช่วย
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวอรพรรณ เจิมธานี
ครู
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวกานต์ธีรา คำโท
ครูผู้ช่วย
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาววงษ์ศิริ ชินสุวรรณ
ครู
Click เพื่อดูประวัติ
นายพิมพ์พันธุ์ หอมแก่นจัน
ครู
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวอรนิภา หมื่นสายญาติ
ครูผู้ช่วย
Click เพื่อดูประวัติ
นาย ไพรินทร์ ละครเขต
ครู