หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ May 2011

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลครูตามกลุ่มสาระฯ
แผนที่โรงเรียน

    รูปบุคลากร
 ฝ่ายบริหาร  
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มนักการภารโรง
เครือข่ายผู้ปกครอง

ผลการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียน
จาก สมศ.

รอบที่ 1  ปี 2546
รอบที่ 2  ปี 2549
รอบที่ 3  ปี 2554
ช่องทางติดต่อโรงเรียนผ่านทาง
    facebook เพื่อความรวดเร็ว
ในการเผยแพร่ภาพกิจกรรมต่างๆ
 
 
 
 
 


ขณะนี้มี 34 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1925
คำแนะนำ: 0

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

โครงการห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ MEP
ห้องเรียนพิเศษ Gifted

หน่วยงาน MOU กับ สปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Click เพื่อดูประวัติ
นางถาวร พิมลไพบูลย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
Click เพื่อดูประวัติ
นางธมนวรรณ์ มนทิม
ครูชำนาญการพิเศษ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวมนัสวีน์ อุดม
ครู
Click เพื่อดูประวัติ
นายชนะพล พยอมแย้ม
ครูชำนาญการ
Click เพื่อดูประวัติ
นายพิทยา คำอาษา
ครูผู้ช่วย
Click เพื่อดูประวัติ
นายศรายุทธ โพธิ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
Click เพื่อดูประวัติ
นายนครินทร์ ซื่อสัตย์
ครู
Click เพื่อดูประวัติ
นางศรีสุวรรณ์ สงวนชม
หัวหน้างานสารสนเทศ
Click เพื่อดูประวัติ
นางชม้าย ท้าวคำลือ
ครูชำนาญการพิเศษ
Click เพื่อดูประวัติ
นายมนตรี แก้วกำจรชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาคร ใจสมัคร
งานสารบรรณ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาววาสนา จำปาศรี
ครูชำนาญการ
Click เพื่อดูประวัติ
น.ส.ปาณิสรา สิงหพงษ์
ครู
Click เพื่อดูประวัติ
นายไชยเดช นูนคาน
ครูผู้ช่วย
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวอุทัยรัตน์ ธรรมอินทร
ครูผู้ช่วย
Click เพื่อดูประวัติ
นางยุภา พลอุบล
ครูผู้ช่วย
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวยุพาภรณ์ ลิ้มสงวน
ครูผู้ช่วย
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวภัคปภา บัญญัติ
ครูผู้ช่วย
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาววิไลวัลย์ แก่นลา
ครูผู้ช่วย