_PRINT 
logo.gif

ข่าว : รางวัลจาการแข่งทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์
รางวัลจาการแข่งทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์
ผอ.วีระพงค์ ประดิษฐ์ มอบใบประกาศรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลงานจากการแข่งทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์
ดังนี้

- 2 รางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ Battle Ball Z รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การแข่งขันหุ่นยนต์ (WRG : World Robot Games Thailand Championship 2017) และรางวัลเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. สพฐ. ยุวชนชิงแชมป์ ประเทศไทย ประจำปี 2560 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทั้ง 2 รายการได้รับสิทธิ์ไปเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ (World Robot Games 2017) ณ ประเทศสิงคโปร์ ในนามตัวแทนหุ่นยนต์ประเทศไทย ผู้เข้าแข่งขัน คือ นายณัฐวัฒน์ กีระนันท์ 6/2 และ นางสาวภาวรินทร์ เจริญสุข 6/6

- รางวัลจากการแข่งขันการทดสอบการพิมพ์สัมผัส ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศด้าน ICT จัดโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.กชรัตน์ พลบำรุง ม. 1/7
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ณธรกริช ทองธรรมชาติ ม.2/7
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.รุ่งสิทธิ์ ประทีปะเสน ม.3/8
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ น.ส.ปาลิตา วัฒนาวรสกุล ม.4/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.ภัทราพร สุขสำเภา ม.6/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายวรกฤต บูรณวิเศษกุล ม.6/5

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.752131561651415.1073742193.355671437964098&type=3
ข่าวโดย : admin
อ่าน 153 ครั้ง
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:50:35:AM