_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ต้อนรับครูบรรจุใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ต้อนรับครูบรรจุใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผอ.วีระพงค์ ประดิษฐ์ กล่าวต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ ได้แก่ คุณครูสันติสุข ฐาโอษฐุ์  คุณครูวิทยา แสงยศ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มาทำหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.786709301526974.1073742209.355671437964098&type=3
ข่าวโดย : admin
อ่าน 48 ครั้ง
วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:40:56:AM