_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ศึกษาดูงานโครงการ START UP
ศึกษาดูงานโครงการ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ศููนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนสายปัญญารังสิต นำนักเรียนระดับชั้น ม.4/3 และ ม.4/6 ไปศึกษาดูงานโครงการ START UP ของมหาวิทยาลัยรังสิต 
เพื่อจุดประกายความคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน โดยมี ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัย ICT และ ผอ.ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตให้การต้อนรับ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFVtmRxTAI62gHc9N~%3BYztBlt8ngy2EkElqRkXVc9zN8682ttnY
ข่าวโดย : admin
อ่าน 95 ครั้ง
วันที่ 01 ธันวาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:09:23:AM