_PRINT 
logo.gif

ข่าว : Aerospace Smart School
Aerospace
โรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ AEROSPACE Smart School
ภูมิภาคภาคกลาง จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า กิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้เข้าร่วมการฝึกอมรมหลักสูตร Training for Trainer on Aerospace for STEM Education ภายใต้กิจกรรม Aerospace Smart School โครงการสร้างความตระหนักด้าน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระดับเยาวชน ณ อาคาร GISTDA Academy จัดโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ร่วมกับ Drone Academy Thailand พร้อมกับโรงเรียนต้นแบบในภาคกลาง จำนวน 7 โรงเรียน

ภารกิจหลังการอบรม คือ โรงเรียนต้องดำเนินการจัดตั้งชมรม AEROSPACE เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนองค์ความรู้ดังกล่าวให้แพร่หลายในโรงเรียน และเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยจิสด้าและเครือข่ายจะให้การสนับสนุนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้โดรนในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม และต่อยอดสู่การแข่งขันทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ...นักเรียนคนใดสนใจสมัครเข้าร่วมชมรมเตรียมตัวสมัครกันได้เลย ไม่จำกัดระดับชั้น หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้อง Resource Center

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.806162446248326.1073742227.355671437964098&type=3
ข่าวโดย : admin
อ่าน 82 ครั้ง
วันที่ 18 ธันวาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:25:07:AM