_PRINT 
logo.gif

ข่าว : สวัสดีปีใหม่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี
สวัสดีปีใหม่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สวัสดีปีใหม่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ผอ.วีระพงค์ ประดิษฐ์และรองฯ ภาวิณีย์ แก้วอุดม เป็นตัวแทนครูและบุคลากรโรงเรียนสายปัญญารังสิต เข้าสวัสดีปีใหม่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFkUmORTEIA2~%3BUYh7uf7HWM5C~%3BLJGYilPc7ZxhFa1tfwWO~
ข่าวโดย : admin
อ่าน 20 ครั้ง
วันที่ 22 มกราคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 00:56:58:AM