_PRINT _PRINT 
logo.gif

ข่าวที่ 218  พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลแข่งขันทักษะวิชาการ
พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลแข่งขันทักษะวิชาการ 1. รางวัลชมเชยการแข่งขันการตอบปัญหาประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน คือ ด.ช.ปันธรรม ศิลากุล ม.2/8 และ นายธีรพงศ์ มิลินทากาศ นักเรียนชั้น ม.6/6

2. โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ค่ายที่ 1 ใน 2 สาขา คือ
1) สาขาเคมี ได้แก่ คือ นายพริษฐ์ ผิวงาม นักเรียนชั้น ม.5/1
2) สาขาคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นายทินภัทร ภูอาราม และ นางสาวภาวรินทร์ เจริญสุข นักเรียนชั้น ม.5/6

3. การประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ (Geo-infomatics Media Contest 2016) ได้รับเกียรติบัตรผ่านการคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 ของโรงเรียนในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก จัดโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน คือ
- นางสาวอาภาพร ฝอยกระโทก
- นางสาวธีรารัตน์ ศรีทวีรัชต์
- นางสาวญานิศา ไชยศร
- นายชิษณุพงศ์ ยอดทองหลาง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

4. การนำเสนอไอเดียด้านอวกาศ (Youth Presenter) หัวข้อ "การกำจัดขยะอวกาศ” ในงานการประชุม Geo-Science Youth Forum 2016 และผ่านเข้าสู่รอบ 10 คนสุดท้ายระดับประเทศ จัดโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน คือ ด.ญ.จุฑามาศ หนอสิงหา นักเรียนชั้น ม.3/6

5. รางวัลเยาวชนต้นกล้าพลังงานและครูพลังงาน รุ่นที่ 10 ระดับประเทศ กระทรวงพลังงาน จากการโครงงานสิ่งประดิษฐ์ นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน คือ
- ด.ญ.ณิชกานต์ จิราธิกูล นักเรียนชั้น ม.3/8
- ด.ญ.ภัทรมน ตั้งพูลเจริญ นักเรียนชั้น ม.3/7
- น.ส.พิยดา หะริตา นักเรียนชั้น ม.3/7

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.636295949901644.1073742124.355671437964098&type=3
ข่าวโดย : admin
เมื่อวันที่ : 23 ธันวาคม 2559 เวลา: 00:25:57
อ่าน 438 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:14:46:PM