_PRINT _PRINT 
logo.gif

ข่าวที่ 243  “Rangsit Music Competition 2017”
“Rangsit จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นการจัดการประกวดวงดนตรีประเภทเครื่องเป่า และเครื่องกระทบ (Wind Band) และครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 12 โดยมุ่งหวังให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้แสดงศักยภาพทางดนตรี ทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เรียนรู้การทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ และเป็นการเปิดกว้างทางโอกาส ให้ผู้ที่มีใจรักดนตรีได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่จำกัดเพศ และวัย โดยมีรางวัลอันเป็นเกียรติสูงสุดคือ ถ้วยสุริยเทพ จากมหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมทั้งเงินรางวัลสำหรับนำไปพัฒนาศักยภาพทางดนตรีในอนาคตต่อไป และนักเรียนจากโรงเรียนสายปัญญารังสิตที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมวง และเข้าร่วมการประกวดและสร้างผลงานในครั้งนี้ ได้แก่

นายปฐวี กลั่นคูวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง เข้าร่วมประกวดด้วยเครื่องมือ Bass Clarinet ในนามวงของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นายนฤนาถ ช่วยชู นักเรียนชั้น ม.5/3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน เข้าร่วมประกวดด้วยเครื่องมือ Flute ในนามวงของโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสายปัญญารังสิตขอแสดงความยินดีกับศักยภาพด้านดนตรีของทั้ง 2 รางวัลนี้ด้วยความยินดียิ่ง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.753872058144032.1073742194.355671437964098&type=3
ข่าวโดย : admin
เมื่อวันที่ : 18 สิงหาคม 2560 เวลา: 03:17:29
อ่าน 153 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:33:56:AM