_PRINT _PRINT 
logo.gif

ข่าวที่ 245  โครงการพัฒนาเครือข่ายฯ สพม.4
โครงการพัฒนาเครือข่ายฯ ได้จัดอบรมตามโครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา "จังหวัดปทุมธานี สู่มาตรฐานสากล" ให้แก่คณะครูโรงเรียนมัธยมในสังกัด สพม. 4 จังหวัดปทุมธานี 22 โรงเรียน และโรงเรียนขยายโอกาสฯ 3 โรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิน OBECQA ต่อไป วันที่ 9-10 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสายปัญญารังสิต

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.774242289444976.1073741880.730297953839410&type=3
ข่าวโดย : admin
เมื่อวันที่ : 13 กันยายน 2560 เวลา: 02:23:04
อ่าน 79 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:34:20:AM