_PRINT _PRINT 
logo.gif

ข่าวที่ 249  พิธีมอบเสื้อสามารถ,เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร
พิธีมอบเสื้อสามารถ,เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ฝ่ายงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
-ในการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG : World Robot Games Thailand Championship 2017
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ World Robot Games ณ ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2560 ได้แก่
นายณัฐวัฒน์ กีระนันท์ นักเรียนชั้น ม.6/2
นางสาวภาวรินทร์ เจริญสุข นักเรียนชั้น ม.6/6
-ในงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2560 WRO 2017 : World Robot Olympiad 2017
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่
นางสาวดารารัตน์ โสภา นักเรียนชั้น ม.4/1
นางสาวพิมพ์วิภา จีเวีย นักเรียนชั้น ม.4/1
นางสาวปิตาพร ขจรภัย นักเรียนชั้น ม.4/1
-ในการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
มีนักเรียนสอบผ่านการคัดเลือกค่ายที่ 1 ประจำปี 2560 ได้แก่
เด็กหญิงธนภรณ์ กิจวรเกียรติ นักเรียนชั้น ม.2/7
นายธนบูรณ์ ชัยชนะพงศ์พันธ์ นักเรียนชั้น ม.4/6
นางสาวศุภิสรา กรังพานิช นักเรียนชั้น ม.5/6

กลุ่มสาระภาษาไทย
-ในการสอบวิชาการ "เสริมปัญญา" วิชาภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 นักเรียนได้รางวัล ดังนี้
รางวัลลำดับที่ 14 ระดับประเทศ และรางวัลลำดับที่ 1 ระดับจังหวัด ได้แก่
นางสาวพรชนก ไตรสุริยธรรมา นักเรียนชั้น ม.5/7

ฝ่านงานโสตทัศนศึกษา
-ในโครงการประกวดคลิปวีดีโอ TU – ASEAN Video Contest 2017 ภายใต้หัวข้อ “50 ปีอาเซียน : เติมฝันสร้างสรรค์อนาคต”
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
ทีม พะแนงหมู โดยมีสมาชิก ดังนี้
น.ส.อนัญญา หนูพลาย นักเรียนชั้น ม.6/7
น.ส.มนสิชา สุขแก้ว นักเรียนชั้น ม.6/7
นายวิธิสรรค์ จันทร์เทียน นักเรียนชั้น ม.6/5
น.ส.นภสร จึงสุระ นักเรียนชั้น ม.6/7
นายชัยพิพัฒ ผลสิริกาญจน์ นักเรียนชั้น ม.6/7
น.ส.มนัสนันท์ อ่ำดี นักเรียนชั้น ม.6/5
น.ส.บุญยานุช เครือคำหล้า นักเรียนชั้น ม.6/5
น.ส.อิศริยา วงศ์ชมภู นักเรียนชั้น ม.6/5
นายธนบดี ธันญธนะศักดา นักเรียนชั้น ม.6/7
-ในโครงการประกวดคลิปสั้น CSR Tollwaycontest 2017 ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตดี เพราะคำพ่อสอน Father’s say Better way”
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และได้รับสิทธิ์ไปทัศนศึกษาที่สถานีโทรทัศน์ชื่อดังในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่
น.ส.อนัญญา หนูพลาย นักเรียนชั้น ม.6/7
น.ส.มนสิชา สุขแก้ว นักเรียนชั้น ม.6/7

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.789578464573391.1073742211.355671437964098&type=3
ข่าวโดย : admin
เมื่อวันที่ : 09 พฤศจิกายน 2560 เวลา: 01:23:19
อ่าน 96 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:23:03:PM