_PRINT _PRINT 
logo.gif

ข่าวที่ 250  ต้อนรับครูบรรจุใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ต้อนรับครูบรรจุใหม่และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มาทำหน้าที่การสอน ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.786709301526974.1073742209.355671437964098&type=3
ข่าวโดย : admin
เมื่อวันที่ : 09 พฤศจิกายน 2560 เวลา: 01:30:14
อ่าน 68 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:22:20:PM