_PRINT _PRINT 
logo.gif

ข่าวที่ 259  ศึกษาดูงานโครงการ START UP
ศึกษาดูงานโครงการ เพื่อจุดประกายความคิดการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน โดยมี ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดีวิทยาลัย ICT และ ผอ.ศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตให้การต้อนรับ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง : https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFVtmRxTAI62gHc9N~%3BYztBlt8ngy2EkElqRkXVc9zN8682ttnY
ข่าวโดย : admin
เมื่อวันที่ : 01 ธันวาคม 2560 เวลา: 05:08:20
อ่าน 110 ครั้ง

วันที่พิมพ์ :
เวลา : 14:27:08:PM