หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 เรื่องทั้งหมดสำหรับการพิมพ์
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ May 2011

รอบรั้วสปร. กับ ผอ.พงษ์วิวัฒน์

facebook สปร


ช่องทางติดต่อโรงเรียนผ่านทาง
    facebook เพื่อความรวดเร็ว
ในการเผยแพร่ภาพกิจกรรมต่างๆ
 
 
 
 
 

ปชส.แนะแนวการศึกษา ของ สปร.ขณะนี้มี 22 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1701
คำแนะนำ: 0

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูจำแนกตามอายุ
ข้อมูลครูจำแนกตามวุฒิ
ผลงานดีเด่น
ข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยปี 2556
 เผยคะแนนผลการสอบ O-net 2556 ม.3
 เผยคะแนนผลการสอบ O-net 2556 ม.6
แผนที่โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาคกลางและภาคตะวันออก
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
    รูปบุคลากร
 ฝ่ายบริหาร  
 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 กลุ่มสาระฯภาษาไทย
 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
 กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
 กลุ่มสาระฯศิลปะ
 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
 กลุ่มสนับสนุนการสอน
 กลุ่มนักการภารโรง

ผลการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียน
จาก สมศ.

รอบที่ 1  ปี 2546
รอบที่ 2  ปี 2549
รอบที่ 3  ปี 2554

ตรวจดูผลการเรียน


ใช้เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก 
และกรอกรหัสผ่านเป็น 
วัน/เดือน/พ.ศ.เกิด   เช่น
  วันที่ 5  กรกฎาคม  2536 
ให้ใส่รหัสผ่านเป็น  05/07/2536

โครงการห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ MEP
ห้องเรียนพิเศษ Gifted

หน่วยงาน MOU กับ สปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไป (ที่มา : วิกิพีเดีย) ->

 • โรงเรียนสายปัญญารังสิต
  • ที่ตั้ง

   โรงเรียนสายปัญญารังสิต เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2) ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนพหลโยธิน 87 ซอย 6 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด 2124 คน และบุคลากรครู 76 คน มีการจัดชั้นเรียนแบบ 10-10-10/8-8-7

  • พิกัดตำแหน่ง
   ตั้งอยู่ที่เส้นละติจูดที่ 13 องศา 58 ลิปดา 26 พิลิปดา เหนือ (13.973945 องศา เหนือ) และลองติจูดที่ 100 องศา 36 ลิปดา 40 พิลิบดา ตะวันออก (100.611033 องศา ตะวันออก)
  • ขนาดพื้นที่
   มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 35 ไร่
  • ประวัติความเป็นมา

   พ.ศ. 2521 ได้รับการบริจาคที่ดินจำนวน 35 ไร่ จากนายห้างเจียง ภักดีจรัส โดยน้อมเกล้าฯถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในตามความในหนังสือที่มีถึงกรมสามัญศึกษา เนื่องจากที่ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ติดต่อขอที่ดินเพื่อขยายโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้รองรับนักเรียนจากชานเมืองและต่างจังหวัดมากขึ้น โดยขอให้จัดตั้งโรงเรียนสายปัญญา 2ขึ้นในงบประมาณขณะนั้น

   วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสายปัญญารังสิตขึ้น

   พ.ศ. 2524 ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในแบบสหศึกษา

   พ.ศ. 2527 ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

   พ.ศ. 2547 ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   พ.ศ. 2548 ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Gifted) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   พ.ศ. 2550 ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียน MEP ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

   พ.ศ. 2551 ได้เพิ่มห้องเรียน MEP และ Gifted เป็น 2 ห้องเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   พ.ศ. 2552 ได้เปิดการเรียนการสอนห้องเรียน Gifted ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  • สัญลักษณ์
  • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ในเริ่มแรกใช้ตราประจำเช่นเดียวกับโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ต่อมาจึงได้เปลี่ยนเป็นตราปัจจุบัน ซึ่งนิยมเรียกว่าตราส.ป.ร. หรือเครื่องหมายมงกุฎครอบ (ดังที่ปรากฏในเพลงประจำโรงเรียน)
  • คติพจน์ นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา อ่านว่า นัตถิ ปัญญา สมาอาภา แปลว่า ไม่มีแสงสว่างใดแสมอเท่าแสงแห่งปัญญา
  • คำขวัญ เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม
  • สีประจำโรงเรียน นํ้าเงิน-เหลือง
   • สีน้ำเงินคือ ความกล้าหาญ ความฉลาด และความอดทน
   • สีเหลือง คือ คุณธรรม ความประณีต ความมีมารยาท
   • ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์
   • เพลงประจำโรงเรียน เพลงมาร์ช ส.ป.ร. ประพันธ์เนื้อร้องและทำนองโดย ชาญชัย บัวบังศร
   • ต้นไม้ประจำโรงเรียน
    ชื่อ พรรณไม้ ชมภูพันธ์ทิพย์

-> กลับขึ้นด้านบน

 • สิ่งปลูกสร้างภายในโรงเรียน
  • 1. อาคาร 1 เป็นอาคาร 4 ชั้น แบบ 415 พิเศษ ถือว่าเป็นอาคารถาวรแห่งแรกของโรงเรียน และเป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วยห้องต่างๆดังนี้

   • ห้องเรียน Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
   • ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
   • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   • ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์
   • ห้องระบบดูแล(ฝ่ายปกครอง)
   • ห้องเกียรติยศ
   • ห้องฝ่ายประชาสัมพันธ์

   2. อาคาร 2 เป็นอาคาร 3 ชั้น แบบ 318 ค เป็นที่ตั้งของส่วนบริหารและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้

   • ห้องธุรการ
   • ห้องผู้อำนวยการ
   • ห้องแผนงาน
   • ห้องฝ่ายทะเบียนวัดผล
   • ห้องศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
   • ห้องท่านผู้หญิงพวงร้อย(สนิทวงศ์) อภัยวงศ์
   • ห้องโสตทัศนศึกษา
   • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   • ห้องเรียน MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

   3.อาคาร 3 เป็นอาคาร 4 ชั้น แบบ 318 ล เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และโรงอาหารบริเวณชั้นล่างของอาคาร ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้

   • ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
   • ห้องเรียน MEP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
   • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
   • ห้องปฏิบัติการเคมี
   • ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
   • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ(ปรับอากาศ)
   • โรงอาหาร

   4.อาคาร 4 เป็นอาคาร 4 ชั้น แบบ 318 ล/30 เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษา รวมถึงศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หน่วยงานแนะแนว และห้องสมุดของโรงเรียน ประกอบด้วยห้องต่างๆ ดังนี้

   • ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
   • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   • ห้องศูนย์ภาษาไทย
   • ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
   • ห้องศูนย์สังคมศึกษาฯ ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์
   • ห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
   • ห้องแนะแนว
   • ห้องพยาบาล
   • ห้องสมุดเฉลิมกาญจนาภิเษก
   • ร้านสหกรณ์โรงเรียน
   • ร้านถ่ายเอกสาร

   5.โรงฝึกงาน มีทั้งหมด 3 โรง แบ่งเป็น

   • โรงฝึกงาน (มพช 2)เป็นที่ตั้งของห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม)ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ และห้องงานช่างโลหะ
   • โรงฝึกงาน แบบ 102/27 เป็นที่ตั้งของห้องงานปั้น และห้องงานช่างไม้
   • โรงฝึกงาน แบบ 204/27 เป็นอาคาร 2 ชั้น เป็นที่ตั้งของห้องคหกรรม ห้องพักครูและห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ(ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์)

   6. หอประชุมโรงเรียน แบบ 100/27 สำหรับงานกิจกรรมสำคัญในโรงเรียน เช่น พิธีไหว้ครู งานแสดงละคร และเป็นสนามอเนกประสงค์ในที่ร่ม ปัจจุบันมีเครื่องปรับอากาศในหอประชุม ซึ่งดำเนินการในปี พ.ศ. 2554

   7.ลานอเนกประสงค์ (ลานหน้าเสาธง)ตั้งอยู่หน้าอาคาร 1 เป็นที่สำหรับเข้าแถวเคารพธงชาติ หรือทำกิจกรรมสำคัญต่างๆ

   8.สนามฟุตบอล ปัจจุบันมีอัฒจันทร์ถาวรซึ่งดำเนินการในปี พ.ศ. 2554
   -> กลับขึ้นด้านบน


 • ทำเนีบยผู้บริหารโรงเรียน
  ลำดับ ชื่อ วาระที่ดำรงตำแหน่ง
  1. นายอนันต์ ตรีนิตย์ พ.ศ. 2524-2531
  2. นายชุมพล คำดา พ.ศ. 2531-2533
  3. นายสังเวียน จิตระยนต์ พ.ศ. 2533-2535
  4. นางระวีวรรณ ธรรมศิริ พ.ศ. 2535-2536
  5. นายเทิดศักดิ์ รัตนมณี พ.ศ. 2536-2540
  6. นางสาลินี มีเจริญ พ.ศ. 2540-2544
  7. นางสาวสุภาวดี วงษ์สกุล พ.ศ. 2544-2553
  8. นางสาวอารีวรรณ เอมโกษา พ.ศ. 2553 -2556
  9. นายพงษ์วิวัฒน์ สิงห์มณี พ.ศ. 2557 -ปัจจุบัน

  -> กลับขึ้นด้านบน

 • ห้องเรียน
  • ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

   • ห้องเรียนปกติ จำนวน 6 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
   • ห้องเรียน Mini English Program (MEP) จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
   • ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น

   ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

   • ห้องเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต) จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
   • ห้องเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-คำนวณ) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
   • ห้องเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย-สังคมศึกษา (ศิลป์-สังคม) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
   • ห้องเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น-จีน (ศิลป์-ญี่ปุ่น-จีน) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
   • ห้องเรียน Mini English Program (MEP) จำนวน 2 ห้องเรียนต่อระดับชั้น
   • ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) จำนวน 1 ห้องเรียนต่อระดับชั้น

-> กลับขึ้นด้านบน