หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ May 2011

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์โรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากร
ข้อมูลครูตามกลุ่มสาระฯ
แผนที่โรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
 รูปบุคลากร
 ฝ่ายบริหาร  
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มนักการภารโรง
เครือข่ายผู้ปกครอง

ผลการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียน
จาก สมศ.

รอบที่ 1  ปี 2546
รอบที่ 2  ปี 2549
รอบที่ 3  ปี 2554
ช่องทางติดต่อโรงเรียนผ่านทาง
    facebook เพื่อความรวดเร็ว
ในการเผยแพร่ภาพกิจกรรมต่างๆ
 
 
 
 
 


ขณะนี้มี 47 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 2002
คำแนะนำ: 0

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง

โครงการห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ MEP
ห้องเรียนพิเศษ Gifted

หน่วยงาน MOU กับ สปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรรมการสถานศึกษา
<-คณะกรรมการสถานศึกษา ->

 • โรงเรียนสายปัญญารังสิต
  • รายชื่อ

   ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
   1. นางสาวอารีวรรณ เอมโกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
   2. นายสมชาย ไตรสุริยธรรมา ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
   3. นางโฉมนภา วัชรัมพร ผู้แทนครู กรรมการ
   4. พ.อ.อ.วัชรพร กระตุดเงิน ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
   5. นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น กรรมการ
   6. นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
   7. พระสุทธิธรรมาจารย์ ผู้แทนพระสงฆ์ กรรมการ
   8. พระครูพิศาลธรรมานุวัตร ผู้แทนพระสงฆ์ กรรมการ
   9. ดร.สุเทพ บุญซ้อน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
   10. ดร.สุนีย์ สอนตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
   11. ดร.ขวัญชัย พานิชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
   12. นางสาวอนงค์ อ่ำรอด ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
   13. น.อ.เอก ศรลัมน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
   14. นายประดับ ปรีชานุกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
   15. นายวีระพงค์ ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ