หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 เรื่องทั้งหมดสำหรับการพิมพ์
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ
 สำหรับสมาชิก :
 เข้าสู่ระบบ(สมัครสมาชิก!)
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ May 2011

รอบรั้วสปร. กับ ผอ.พงษ์วิวัฒน์

ขณะนี้มี 24 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่

เข้าระบบ

ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

ถ้าท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก? ท่านสามารถ สมัครได้ที่นี่ ในการเป็นสมาชิก ท่านจะได้ประโยชน์จากการตั้งค่าส่วนตัวต่างๆ เช่น ฉากหรือพื้นโปรแกรม ค่าอ่านความคิดเห็น และการแสดงความเห็นด้วยชื่อท่านเอง
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!ผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1245
คำแนะนำ: 0


วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
กลยุทธโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูจำแนกตามอายุ
ข้อมูลครูจำแนกตามวุฒิ
ผลงานดีเด่น
ข้อมูลการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยปี 2556
 เผยคะแนนผลการสอบ O-net 2555 ม.3
 เผยคะแนนผลการสอบ O-net 2555 ม.6
แผนที่โรงเรียนสายปัญญารังสิต
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาคกลางและภาคตะวันออก
 คณะกรรมการสถานศึกษา
 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
    รูปบุคลากร
 ฝ่ายบริหาร  
 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
 กลุ่มสาระฯภาษาไทย
 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
 กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
 กลุ่มสาระฯศิลปะ
 กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
 กลุ่มสนับสนุนการสอน
 กลุ่มนักการภารโรง
 กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

ผลการประเมิน
มาตรฐานโรงเรียน
จาก สมศ.

รอบที่ 1  ปี 2546
รอบที่ 2  ปี 2549
รอบที่ 3  ปี 2554

 ปฐมนิเทศนักเรียนปี55
กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม55
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก55
 พิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม
งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมกีฬาภายใน
กิจกรรม คลิส เดลิเวอรี่
กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรม วันปีใหม่และวันเด็ก
กิจกรรมประเมินชุมนุม
ค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.1
ค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.2
ค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.3
กิจกรรมค่ายอัจฉริยภาพเคมี
กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียน ม.6
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ม.1
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ม.4
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนในโครงการ EP/MEP
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนในภูมิภาค
กิจกรรม "สายสัมพันธ์ บ้านและโรงเรียน" 
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กิจกรรม "ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย"
เข้าค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ค่ายฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 กิจกรรมวันแม่
 วันวิทยาศาสตร์   

ตรวจดูผลการเรียน


ใช้เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก 
และกรอกรหัสผ่านเป็น 
วัน/เดือน/พ.ศ.เกิด   เช่น
  วันที่ 5  กรกฎาคม  2536 
ให้ใส่รหัสผ่านเป็น  05/07/2536

โครงการห้องเรียนพิเศษ

ห้องเรียนพิเศษ MEP
ห้องเรียนพิเศษ Gifted
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น เพศและห้องเรียน
ปีการศึกษา    2554
ระดับชั้น นักเรียนชาย(คน) นักเรียนหญิง(คน) รวม (คน ) จำนวนห้องเรียน
ม.1 181 222 403 10
ม.2 217 191 408 10
ม.3 211 206 417 10
รวม ม.ต้น 609 619 1228 30
ม.4 128 170 298 7
ม.5 130 166 296 7
ม.6 104 175 279 7
รวม ม.ปลาย 362 511 873 21
รวมทั้งสิ้น 971 1130 2101 51