การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โทร. 02-536-3544 ต่อ 201-202

ห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 1

รอดำเนินการ =>  ประกาศโรงเรียนสายปัญญารังสิต เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รอดำเนินการ =>  ใบสมัคร ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 4

รอดำเนินการ =>  ประกาศโรงเรียนสายปัญญารังสิต เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
รอดำเนินการ =>  ใบสมัคร ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ห้องเรียนปกติ มัธยมศึกษาปีที่ 1

รอดำเนินการ =>  ประกาศโรงเรียนสายปัญญารังสิต เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ห้องเรียนปกติ)
รอดำเนินการ =>  ใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ห้องเรียนปกติ)

ห้องเรียนปกติ มัธยมศึกษาปีที่ 4

รอดำเนินการ  =>  ประกาศโรงเรียนสายปัญญารังสิต เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (ห้องเรียนปกติ)
รอดำเนินการ =>  ใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (ห้องเรียนปกติ)

หมายเหตุ :  

196683total visits,9visits today