การจัดการเรียนการสอน ของ โรงเรียนสายปัญญารังสิต

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คู่มือการเข้าใช้งานเว็บไซต์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต (สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง)

ดาวน์โหลดไฟล์ => คลิกที่นี่

เข้าสู่เว็บไซต์คลิกที่นี่ https://sites.google.com/ssps4.go.th/spronline