รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โทร. 02-536-3544 ต่อ 201-202


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิกที่นี่ => ห้องเรียนพิเศษ MEP
คลิกที่นี่=> ห้องเรียนพิเศษ Gifted

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คลิกที่นี่ => ห้องเรียนพิเศษ MEP
คลิกที่นี่=>ห้องเรียนพิเศษ Gifted

หมายเหตุ : วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 งดรับสมัคร เนื่องจากเป็นวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

หมายเหตุ : วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 งดรับสมัคร เนื่องจากเป็นวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

90803total visits,124visits today