ฉบับที่ 29 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2565

งานห้องสมุด โรงเรียนสายปัญญารั…

ฉบับที่ 28 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรม วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ก…

ฉบับที่ 27 ปีการศึกษา 2565 นิเทศ กำกับ ติดตาม ช่วยเหลือดูแล และสร้างขวัญกำลังใจ ตามนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy) ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. …

ฉบับที่ 25 ปีการศึกษา 2565 การนิเทศติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง ว.PA

วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 นาย…

ฉบับที่ 24 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึ…

ฉบับที่ 23 ปีการศึกษา 2565กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบร…