โรงเรียนสายปัญญารังสิต ขอขอบคุณ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสายปัญญารังสิต

1. จัดซื้อรถตู้ TOYOTA Commuter 1 คัน เป็นเงิน 1,310,000 บาท 2. อ่านต่อ

ระเบียบปฏิบัตินักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง 1)

คลิกที่นี่ => ระเบียบนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา 2563 ฉบับปรับปรุง       330062total อ่านต่อ

ตารางเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19) เต็มรูปแบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 อ่านต่อ

แจ้งเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19) เต็มรูปแบบทั่วประเทศ

330062total visits,186visits today

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ วีระพงค์ ประดิษฐ์ และ รองผู้อำนวยการ ภาวิณีย์ แก้วอุดม

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ วีระพงค์ ประดิษฐ์ และ รองผู้อำนวยการ ภาวิณีย์ แก้วอุดม เข้ารับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ จาก อ่านต่อ

เตรียมพร้อมก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เตรียมพร้อมก่อนสอบกลางภาค…. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสายปัญญารังสิต ขอแจ้งปฎิทินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 31 อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน เรื่อง การรับ-ส่งนักเรียน

หากมีข้อสงสัยสอบถามที่ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โทร. 02-536-3544 ต่อ 103 (วันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ)   อ่านต่อ

ระเบียบปฏิบัตินักเรียน โรงเรียนสายปัญญารังสิต พ.ศ.2563

ระเบียบปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิตนี้ ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบคำแนะนำของโรงเรียนในการปฏิบัติตนระหว่างที่อยู่ในโรงเรียนสายปัญญารังสิต ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่ทางโรงเรียนกำหนด เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยในตนเองและการฝึกปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข หากมีข้อสงสัยสอบถามที่ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โทร.02-536-3544 ต่อ 103 ระเบียบนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา อ่านต่อ