ประกาศโรงเรียนสายปัญญารังสิต เรื่อง แจ้งเตือนมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงิน

หากพบปัญหาสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารงบประมาณ โทร. 0-2536-3443 วันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ

โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปลอดภัย ห่างไกล Covid-19

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสายปัญญารังสิต นำข้าราชการครู บุคลากร นักการภารโรง แม่ค้า รปภ. อ่านต่อ

ศูนย์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ศูนย์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) คลิกที่นี่ => อ่านต่อ

การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม *** 1) การรับสมัครนักเรียน  ติดต่อ -> ฝ่ายบริหารวิชาการ โทร. 02-536-3653 อ่านต่อ

ประกาศแจ้ง นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 (Gifted และ MEP) ให้มารับชุดนักเรียน

ประกาศแจ้ง นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 (Gifted และ MEP) ให้มารับชุดนักเรียน ณ อ่านต่อ

รางวัลเหรียญทอง “ชนะเลิศ” โรงเรียนที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้รับรางวัลเหรียญทอง “ชนะเลิศ” โรงเรียนที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต อ่านต่อ

กิจกรรมประกวด “ห้องเรียนสีขาว” ประจำปีการศึกษา 2563

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสายปัญญารังสิต จัดกิจกรรมประกวด “ห้องเรียนสีขาว” ประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้ นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านต่อ

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ

รางวัลเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มีการบริหารจัดการในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยอดเยี่ยม

โรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้รับรางวัลเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มีการบริหารจัดการในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยอดเยี่ยม จากการประกวดรางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ระดับสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 “SESAO 4 Online อ่านต่อ