โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปรับเปลี่ยนการประกาศผลการเรียนเป็นรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ…โปรดทราบ โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปรับเปลี่ยนการประกาศผลการเรียนเป็นรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบผลการเรียนปัจจุบันและย้อนหลังได้ผ่านเว็บไซต์ของ สพฐ. อ่านต่อ

รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง (งบประมาณ อบจ.) วิชาเอกงานเกษตร

อ่านรายละเอียด ==> คลิกที่นี่     175495total visits,282visits today

ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563

อ่านรายละเอียด ==> คลิกที่นี่     175495total visits,282visits today

กิจกรรมห้องเรียนสีขาว และวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562

โรงเรียนสายปัญญารังสิต โดยฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมการประกวดห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 และกิจกรรมการประกวดจัดป้ายนิเทศในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562 ซึ่งผลรางวัลมีดังนี้ การประกวดห้องเรียนสีขาว อ่านต่อ

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้น ม.1/1-ม.1/6 ชั้น ม.1/7 Gifted อ่านต่อ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนปกติ

  175495total visits,282visits today

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่านต่อ

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter Parliamentary Assembly – AIPA) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.parliament.go.th/aipa2019/   อ่านต่อ