รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โทร. 02-536-3544 ต่อ 201-202   ห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่านต่อ

การแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561

คลิกที่สัญลักษณ์ Facebook เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด 57274total visits,375visits today

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

คลิกที่สัญลักษณ์ Facebook เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด 57274total visits,375visits today

สนามสอบโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ.2562

คลิกที่สัญลักษณ์ Facebook เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด 57274total visits,375visits today

กิจกรรมค่ายสายสัมพันธ์ร่วมเรียนรู้ Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คลิกที่สัญลักษณ์ Facebook เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด 57274total visits,375visits today