ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐนันท์ ทิพย์โภชน์

นางสาวณัฐนันท์ ทิพย์โภชน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคกลาง จากการทดสอบทักษะทางวิชาการวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อ่านต่อ