ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

กำลังโหลด… กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำบทเพลง ๒ บทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แหล่งที่มา : จาก YouTube ช่อง อ่านต่อ

ศูนย์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ศูนย์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) คลิกที่นี่ => อ่านต่อ

เปิดทำการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 15.00 น.

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โรงเรียนสายปัญญารังสิต จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ดังนี้ อ่านต่อ

ระเบียบปฏิบัตินักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง 1)

คลิกที่นี่ => ระเบียบนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา 2563 ฉบับปรับปรุง