โครงการทดสอบศักยภาพในสนามสอบเสมือนจริง (SPR Mock Exam’63)

ตรวจสอบผลการทดสอบ หรือ  คลิกที่นี่ เปรียบเทียบคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดผลการทดสอบ Mock Exam’63 หรือ คลิกที่นี่ เปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบ Mock Exam’63 อ่านต่อ

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โทร. 02-536-3544 ต่อ 201-202 ห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ อ่านต่อ