Category Archives: 2-ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 0

กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1

Category:1-Slideประชาสัมพันธ์,2-ข่าวประชาสัมพันธ์,3-กิจกรรมภายใน,5-ข่าวทั่วไป

ประกาศอย่างเป็นทางการ

เรื่อง #การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โรงเรียนสายปัญญารังสิต ตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ฉีดวัคซีน ⇒ #โรงเรียนสายปัญญารังสิต

การฉีดแบ่งเป็น 3 วัน วันละ 5 รอบ ดังนี้

★ วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ★

รอบที่ ❶ เวลา 9.00-10.00 น. → ม.1/1 – ม.1/4

รอบที่ ❷ เวลา 10.00-11.00 น. → ม.1/5 – ม.1/7

รอบที่ ❸ เวลา 11.00-12.00 น. → ม.1/8 – ม.1/10

รอบที่ ❹ เวลา 13.00-14.00 น. → ม.4/1 – ม.4/3

รอบที่ ❺ เวลา 14.00-15.00 น. → ม.4/4 – ม.4/8

♥️ วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ♥️

รอบที่ ❶ เวลา 9.00-10.00 น. → ม.2/1 – ม.2/3

รอบที่ ❷ เวลา 10.00-11.00 น. → ม.2/4 – ม.2/6

รอบที่ ❸ เวลา 11.00-12.00 น. → ม.2/7 – ม.2/10

รอบที่ ❹ เวลา 13.00-14.00 น. → ม.5/1 – ม.5/3

รอบที่ ❺ เวลา 14.00-15.00 น. → ม.5/4 – ม.5/8

♠️ วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 ♠️

รอบที่ ❶ เวลา 9.00-10.00 น. → ม.3/1 – ม.3/3

รอบที่ ❷ เวลา 10.00-11.00 น. → ม.3/4 – ม.3/6

รอบที่ ❸ เวลา 11.00-12.00 น. → ม.3/7 – ม.3/10

รอบที่ ❹ เวลา 13.00-14.00 น. → ม.6/1 – ม.6/3

รอบที่ ❺ เวลา 14.00-15.00 น. → ม.6/4 – ม.6/8

☀️สิ่งที่ต้องเตรียม ☀️

① บัตรประชาชน (ตัวจริง)

② สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

③ ปากกา

④ หน้ากากอนามัย

⑤ หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (ขอไฟล์ได้ที่ครูประจำชั้น หรือสแกน QR จากประกาศนี้ ขอความรบกวนว่าถ้ามีเครื่องพิมพ์ โปรดทำให้เสร็จมาจากที่บ้าน แต่หากสุดวิสัยจริง ๆ ทาง รร. จะปริ๊นต์เตรียมไว้ให้)

⑥ เตรียมสุขภาพร่างกายให้พร้อม นอนพักผ่อนให้เพียงพอ

※ ขอให้นักเรียนมาตามรอบที่กำหนดให้ตรงต่อเวลา

※ อนุญาตให้ผู้ปกครองมาด้วยได้ แต่ควรพาผู้ปกครองมาด้วยเพียง 1 ท่าน เพื่อจำกัดจำนวนคน

※ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

※ สวมชุดนักเรียน หรือชุดพลศึกษา (สีเหลือง) หรือชุดคณะสีให้เรียบร้อย

※ หากนักเรียนไม่มาตามกำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

※ นักเรียนที่ไม่ได้แจ้งความจำนงไว้ แต่ต้องการเข้ารับการฉีดโครงการนี้ ทางโรงเรียนจะรวบรวมรายชื่อ (รอบเก็บตก) โดยจะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป


 • 0

มุทิตาคารวะ… สายใย สายสัมพันธ์ สายปัญญารังสิต วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔

Category:1-Slideประชาสัมพันธ์,2-ข่าวประชาสัมพันธ์,3-กิจกรรมภายใน

“แม้ไกลกายไม่ไกลจิตคิดผูกพัน… งานเกษียณจึ่งสำคัญแม้นกั้นห่าง…”
มุทิตาคารวะ… สายใย สายสัมพันธ์ สายปัญญารังสิต
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔

ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและศิษย์เก่า โรงเรียนสายปัญญารังสิต ร่วมมุทิตาคารวะ ครูผู้เกษียณอายุราชการทั้ง ๔ ท่าน ได้ที่
https://padlet.com/worrapluss/9sxfyfi5nlpgxs7x

และ เชิญชมอีบุ๊คได้ที่
https://online.anyflip.com/duwfe/zzlv/mobile/index.html


 • 0

 • 0

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

Category:1-Slideประชาสัมพันธ์,2-ข่าวประชาสัมพันธ์,5-ข่าวทั่วไป

 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08

Pngtreejasmine white 1095464

2562 02 13 B

กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำบทเพลง ๒ บทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

แหล่งที่มา : จาก YouTube ช่อง SpringNews

2562 02 13 B

สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอนที่ ๑ แม่ของแผ่นดิน

แหล่งที่มา : จาก YouTube ช่อง WorkpointOfficial

2562 02 13 B

สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดแม่ของแผ่นดิน ตอนที่ ๒ สมเด็จแม่และแม่ของแผ่นดิน

แหล่งที่มา : จาก YouTube ช่อง WorkpointOfficial

2562 02 13 B

สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดแม่ของแผ่นดิน ตอนที่ ๓ คู่บุญพระบารมี

แหล่งที่มา : จาก YouTube ช่อง WorkpointOfficial

2562 02 13 B

สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดแม่ของแผ่นดิน

ตอนที่ ๔ เสด็จพระราชดำเนินเจริญพระราชไมตรีกับต่างประเทศ

แหล่งที่มา : จาก YouTube ช่อง WorkpointOfficial

2562 02 13 B

สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดแม่ของแผ่นดิน ตอนที่ ๕ ชุดไทยพระราชนิยม

แหล่งที่มา : จาก YouTube ช่อง WorkpointOfficial

2562 02 13 B

สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดแม่ของแผ่นดิน

ตอนที่ ๖ สภานายิกา สภากาชาดไทย ศูนย์สภากาชาดไทย เขาล้าน

แหล่งที่มา : จาก YouTube ช่อง WorkpointOfficial

2562 02 13 B

สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดแม่ของแผ่นดิน ตอนที่ ๗ กำเนิดศิลปาชีพ

แหล่งที่มา : จาก YouTube ช่อง WorkpointOfficial

2562 02 13 B

สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดแม่ของแผ่นดิน ตอนที่ ๘ ศิลปาชีพสู่สถาบันสิริกิติ์

แหล่งที่มา : จาก YouTube ช่อง WorkpointOfficial

2562 02 13 B

สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดแม่ของแผ่นดิน

ตอนที่ ๙ ผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่ราษฏร

แหล่งที่มา : จาก YouTube ช่อง WorkpointOfficial

2562 02 13 B

Pngtreejasmine white 1095464


 • 0

ร่วมส่งมอบความห่วงใยให้ครูและนักเรียนที่ติดเชื้อ Covid-19

Category:2-ข่าวประชาสัมพันธ์,5-ข่าวทั่วไป

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ร่วมกับตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสายปัญญารังสิต และตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสายปัญญารังสิตร่วมจัดเตรียมอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อส่งมอบให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิตที่ติดเชื้อ Covid-19 และกำลังรักษาตัวโดยการดูแลแบบ Home Isolation (ครั้งที่ 2)


 • 0

 • 0

ส่งมอบความห่วงใยให้ครูและนักเรียนที่ติดเชื้อ Covid-19

Category:2-ข่าวประชาสัมพันธ์,5-ข่าวทั่วไป

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนสายปัญญารังสิต นำโดยผู้อำนวยการธนพจ แก้ววงษา และคณะ ร่วมจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อส่งมอบให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิตที่ติดเชื้อ Covid-19 และกำลังรักษาตัวโดยการดูแลแบบ Home Isolation

——————-

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

ฝ่ายกิจการนักเรียน โทร. 02-536-3744

ฝ่ายบริหารงบประมาณฯ โทร. 02-536-3443


 • 0

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 25 กรกฎาคม 2564

Category:2-ข่าวประชาสัมพันธ์,3-กิจกรรมภายใน

เนื่องด้วยวันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนจึงขอเชิญชวนนักเรียน คุณครูและบุคลากร ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

1. การปฏิญาณตนงดดื่มสุราออนไลน์ได้ที่ https://sites.google.com/view/saipanyarangsit

2. เชิญชวนให้นักเรียนเขียนจดหมายสื่อรัก ขอพ่อแม่เลิกเหล้า หากพ่อแม่ไม่ดื่ม ให้เขียนจดหมายขอบคุณ โดยให้นักเรียนเขียนจดหมายบอกถึงความรัก ความห่วงใย ที่มีต่อพ่อแม่ และบอกถึงพิษภัยจากการดื่มเหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และส่งให้พ่อแม่ได้อ่าน พร้อมถ่ายภาพความประทับใจหลังจากพ่อแม่ได้อ่านจดหมาย ส่งที่คุณครูผู้สอนวิชาภาษาไทยค่ะ


 • 0

🙏🙏สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา🙏🙏

Category:2-ข่าวประชาสัมพันธ์,3-กิจกรรมภายใน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสายปัญญารังสิต จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2564 ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยการทำแบบทดสอบออนไลน์

🕵️‍♂️ลิงก์ E-book วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา –> https://heyzine.com/flip-book/dd8be74c7b.html

💎ลิงก์ทำแบบทดสอบออนไลน์ –> https://forms.gle/2ckhswgRQyw33CnR9

🙏ผู้ที่จะได้รับเกียรติบัตรต้องทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์เกินร้อยละ 80 (16 ข้อขึ้นไป) โดยจำกัดจำนวนการทำแบบทดสอบออนไลน์อยู่ที่ 1,500 คน/วัน

🙏นักเรียนและผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 30 กรกฎาคม 2564


 • 0

ค้นหาตามหัวข้อ

ค้นหาตามวันที่

October 2021
M T W T F S S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ค้นหาข่าวสารตามหัวข้อ

Facebook

ค้นหาจากหัวข้อ

Facebook