ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่านต่อ

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter Parliamentary Assembly – AIPA) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.parliament.go.th/aipa2019/   อ่านต่อ

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โทร. 02-536-3544 ต่อ 201-202 ห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่ อ่านต่อ

การแข่งขันทักษะภาษาจีน-ญี่ปุ่น ปี 2561

ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาจีน และญี่ปุ่น รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 5 อ่านต่อ

การกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.

ด้วยงานแนะแนวโรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้ดำเนินการช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสในการศึกษา มีกำลังทุนทรัพย์ในการดำเนินชีวิต และใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จึงได้ดำเนินการให้นักเรียนได้มีโอกาสกู้ยืมเงิน กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีการศึกษา อ่านต่อ