กิจกรรมห้องเรียนสีขาว และวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562

โรงเรียนสายปัญญารังสิต โดยฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมการประกวดห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 และกิจกรรมการประกวดจัดป้ายนิเทศในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562 ซึ่งผลรางวัลมีดังนี้ การประกวดห้องเรียนสีขาว อ่านต่อ

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้น ม.1/1-ม.1/6 ชั้น ม.1/7 Gifted อ่านต่อ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนปกติ

  222622total visits,676visits today

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อ่านต่อ

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน

การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter Parliamentary Assembly – AIPA) ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.parliament.go.th/aipa2019/   อ่านต่อ