การแข่งขันทักษะภาษาจีน-ญี่ปุ่น ปี 2561

ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาจีน และญี่ปุ่น รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 5 อ่านต่อ

การกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.

ด้วยงานแนะแนวโรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้ดำเนินการช่วยเหลือนักเรียน ให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสในการศึกษา มีกำลังทุนทรัพย์ในการดำเนินชีวิต และใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จึงได้ดำเนินการให้นักเรียนได้มีโอกาสกู้ยืมเงิน กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีการศึกษา อ่านต่อ