โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปลอดภัย ห่างไกล Covid-19

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสายปัญญารังสิต นำข้าราชการครู บุคลากร นักการภารโรง แม่ค้า รปภ. อ่านต่อ

รางวัลเหรียญทอง “ชนะเลิศ” โรงเรียนที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้รับรางวัลเหรียญทอง “ชนะเลิศ” โรงเรียนที่มีนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต อ่านต่อ

รางวัลเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มีการบริหารจัดการในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยอดเยี่ยม

โรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้รับรางวัลเหรียญทอง สถานศึกษาขนาดใหญ่ที่มีการบริหารจัดการในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยอดเยี่ยม จากการประกวดรางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ระดับสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 “SESAO 4 Online อ่านต่อ

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Education Development and Evaluation Tests: TEDET)

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 นายวรพัทธ์ การุญจิรทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมทดสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Education อ่านต่อ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ และหัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต อ่านต่อ

มอบรางวัลสัญจร “โครงการทดสอบศักยภาพวัดผลสัมฤทธิ์ สายปัญญารังสิต Pre-Test 2021”

โรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้จัด “โครงการทดสอบศักยภาพวัดผลสัมฤทธิ์ สายปัญญารังสิต Pre-Test 2021” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 อ่านต่อ

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16

แสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้ง ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16 วันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2563 อ่านต่อ

แสดงความยินดีกับ นายภูมิภัทร ชาตรีกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม

วันที่ 17 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภูมิภัทร ชาตรีกุล อ่านต่อ

ถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร