สนามสอบโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ.2562

คลิกที่สัญลักษณ์ Facebook เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด 57267total visits,368visits today

กิจกรรมค่ายสายสัมพันธ์ร่วมเรียนรู้ Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คลิกที่สัญลักษณ์ Facebook เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด 57267total visits,368visits today

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านฟิสิกส์ให้กับนักเรียน เข้ารับการอบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

57267total visits,368visits today