ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐนันท์ ทิพย์โภชน์

นางสาวณัฐนันท์ ทิพย์โภชน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคกลาง จากการทดสอบทักษะทางวิชาการวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อ่านต่อ

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 9 อ่านต่อ

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี วันที่ 23 อ่านต่อ

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)

คลิกที่สัญลักษณ์ Facebook เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด 90792total visits,113visits today

สนามสอบโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ.2562

คลิกที่สัญลักษณ์ Facebook เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด 90792total visits,113visits today

กิจกรรมค่ายสายสัมพันธ์ร่วมเรียนรู้ Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คลิกที่สัญลักษณ์ Facebook เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด 90792total visits,113visits today

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านฟิสิกส์ให้กับนักเรียน เข้ารับการอบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

90792total visits,113visits today