เด็กหญิงธนภรณ์ กิจวรเกียรติ ผ่านการคัดเลือก สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนภรณ์ กิจวรเกียรติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ที่ผ่านการคัดเลือก สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ อ่านต่อ

รับรางวัลโล่เกียรติคุณ โครงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ทีมโครงงานสิ่งประดิษฐ์ มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง “เตาสุริยะ” โรงเรียนสายปัญญารังสิตเข้ารับรางวัลโล่เกียรติคุณ โครงงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี จากแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อ่านต่อ

กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพผู้นำนักเรียน และสานสัมพันธ์คณะกรรมการนักเรียน

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสายปัญญารังสิต จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพผู้นำนักเรียน และสานสัมพันธ์คณะกรรมการนักเรียน ปี 62 ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐนันท์ ทิพย์โภชน์

นางสาวณัฐนันท์ ทิพย์โภชน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคกลาง จากการทดสอบทักษะทางวิชาการวิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อ่านต่อ

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ณ ค่ายลูกเสือป่าสักแคมป์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 9 อ่านต่อ

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี วันที่ 23 อ่านต่อ

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)

คลิกที่สัญลักษณ์ Facebook เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด 155244total visits,89visits today

สนามสอบโครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ พ.ศ.2562

คลิกที่สัญลักษณ์ Facebook เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด 155244total visits,89visits today