กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 9 -16 สิงหาคม 2562 ณ อาคารปัญญาพัฒน์ และหอประชุม โรงเรียนสายปัญญารังสิต อ่านต่อ

งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562

งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 มีกิจกรรมหลากหลายที่ช่วยส่งเสริมผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีมากขึ้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. อ่านต่อ