กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเชิญชวนนักเรียนหรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม อ่านต่อ

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 25 กรกฎาคม 2564

เนื่องด้วยวันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนจึงขอเชิญชวนนักเรียน คุณครูและบุคลากร ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 1. การปฏิญาณตนงดดื่มสุราออนไลน์ได้ที่ https://sites.google.com/view/saipanyarangsit อ่านต่อ

🙏🙏สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา🙏🙏

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสายปัญญารังสิต จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2564 ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยการทำแบบทดสอบออนไลน์ ลิงก์ อ่านต่อ

คลินิกนิเทศออนไลน์ เพื่อนิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษา ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพฯ

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2564

การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/1VV3yEZnGjK8Eb34pXoH6F-GYI00sFAPI?fbclid=IwAR302Z3x-6STIEuF6mWq9yZ0-mSMLtAoA36_0GiNeFM7J5zs9HyyWmLJPJE

กิจกรรม “วิจักษ์ภาษา พัฒนากรองกานท์ สุนทรภู่อมตะกวีศรีแผ่นดิน”

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสายปัญญารังสิต จัดกิจกรรม “วิจักษ์ภาษา พัฒนากรองกานท์ สุนทรภู่อมตะกวีศรีแผ่นดิน” อ่านต่อ

กิจกรรมประกวด “ห้องเรียนสีขาว” ประจำปีการศึกษา 2563

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสายปัญญารังสิต จัดกิจกรรมประกวด “ห้องเรียนสีขาว” ประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้ นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านต่อ