ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต ” นายธนพจ แก้ววงษา “ วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม อ่านต่อ