กิจกรรมประกวด “ห้องเรียนสีขาว” ประจำปีการศึกษา 2563

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสายปัญญารังสิต จัดกิจกรรมประกวด “ห้องเรียนสีขาว” ประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้ นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน อ่านต่อ

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนสายปัญญารังสิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “งานสัปดาห์ห้องสมุด” ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 งานห้องสมุดโรงเรียนสายปัญญารังสิต จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “งานสัปดาห์ห้องสมุด” ประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้ อ่านต่อ

มอบรางวัลสัญจร “โครงการทดสอบศักยภาพวัดผลสัมฤทธิ์ สายปัญญารังสิต Pre-Test 2021”

โรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้จัด “โครงการทดสอบศักยภาพวัดผลสัมฤทธิ์ สายปัญญารังสิต Pre-Test 2021” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 อ่านต่อ

กิจกรรม “ก้าวท้าใจ ต้านภัย โควิด-19 ในสถานศึกษา”

วันที่ 16 มีนาคม 2564 โรงเรียนสายปัญญารังสิตร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรม “ก้าวท้าใจ ต้านภัย โควิด-19 ในสถานศึกษา” อ่านต่อ

การตรวจเชิงรุกหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

วันที่ 16 มีนาคม 2564 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ได้รับความอนุเคราะห์จากพลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นำคณะเจ้าหน้าที่มาให้บริการตรวจเชิงรุกหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อ่านต่อ

พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

ทีเมื่อลมมา…ชมพูพันธุ์ทิพย์ก็ลาต้น…ปลิวไปไกลกว่าจะหล่น…จากต้นที่เจ้าเรียนมา… พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนใช้โอกาสนี้เก็บภาพประทับใจไว้เป็นความทรงจำอันดีที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ ณ อ่านต่อ

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564 โรงเรียนสายปัญญารังสิตเป็นสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ่านต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้สู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ด้วยการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning”

กิจกรรมทดสอบความรู้ โครงการส่งเสริมการอ่านสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยียุคดิจิทัล

แบบทดสอบออนไลน์ (เกณฑ์การได้รับเกียรติบัตร คือ ต้องได้คะแนนร้อยละ 80 ของข้อคำถามในแต่ละกิจกรรม) นักเรียนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใดก็ได้ โดยคลิกเลือกกิจกรรมด้านล่างนี้ 1. กิจกรรมตอบคำถาม อ่านต่อ