รณรงค์ให้สวมหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพระยะยาว

นายวีระพงค์ ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต มีความห่วงใยในสุขภาพของนักเรียน ครู และบุคลากร จึงได้รณรงค์ให้สวมหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพระยะยาว อ่านต่อ

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

วันที่ 31 มกราคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสายปัญญารังสิต จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน โดยจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ

กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Internet of Things (IOT)” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 24 มกราคม 2562 โรงเรียนสายปัญญารังสิต จัดกิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Internet of Things (IOT)” อ่านต่อ

การทดสอบวัดระดับนักเรียนตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษของสหภาพยุโรป (CEFR)

คลิกที่สัญลักษณ์ Facebook เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด 90802total visits,123visits today

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก)

คลิกที่สัญลักษณ์ Facebook เพื่อดูรูปภาพทั้งหมด 90802total visits,123visits today