ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

กำลังโหลด… กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำบทเพลง ๒ บทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แหล่งที่มา : จาก YouTube ช่อง อ่านต่อ

ร่วมส่งมอบความห่วงใยให้ครูและนักเรียนที่ติดเชื้อ Covid-19

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ร่วมกับตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสายปัญญารังสิต และตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสายปัญญารังสิตร่วมจัดเตรียมอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อส่งมอบให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิตที่ติดเชื้อ Covid-19 และกำลังรักษาตัวโดยการดูแลแบบ อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564

ที่เว็บไซต์ https://web.ocsc.go.th/forking/

ส่งมอบความห่วงใยให้ครูและนักเรียนที่ติดเชื้อ Covid-19

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนสายปัญญารังสิต นำโดยผู้อำนวยการธนพจ แก้ววงษา และคณะ ร่วมจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อส่งมอบให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิตที่ติดเชื้อ Covid-19 อ่านต่อ

คลินิกนิเทศออนไลน์ เพื่อนิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษา ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพฯ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กำลังโหลด…

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในสถานการณ์โควิด-19 ปี 2564

ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายกิจการนักเรียน ========================== ขอเชิญชวนคุณครูและนักเรียนที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในสถานการณ์โควิด-19 ปี 2564 ดังนี้ 1. รับชมกิจกรรมผ่าน อ่านต่อ

แนวทางการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019