กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพผู้นำนักเรียน และสานสัมพันธ์คณะกรรมการนักเรียน

ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนสายปัญญารังสิต จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณภาพผู้นำนักเรียน และสานสัมพันธ์คณะกรรมการนักเรียน ปี 62 ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2562 อ่านต่อ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนปกติ

  222650total visits,704visits today