งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562

งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 มีกิจกรรมหลากหลายที่ช่วยส่งเสริมผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีมากขึ้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. อ่านต่อ