ขยายเวลาในการสมัครโครงการทดสอบศักยภาพในสนามสอบเสมือนจริง (SPR Mock Exam’63)

ลงทะเบียนสมัครสอบ คลิก 👇 https://forms.gle/G8rcGLaRABhvSSv48 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมโครงการทดสอบศักยภาพในสนามสอบเสมือนจริง (SPR Mock อ่านต่อ