ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิตระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สนใจความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2” ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม อ่านต่อ