การอบรมเชิงปฏิบัติการ “PR น้อย”

ด้วยงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีกำหนดจัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “PR น้อย” ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 อ่านต่อ