ประกาศผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ…ผลการเรียนปลายภาค (เฉพาะ ม.6) โรงเรียนสายปัญญารังสิตจะประกาศผลการเรียนปลายภาคเฉพาะนักเรียนชั้น ม.6 ด้วยระบบออนไลน์ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 อ่านต่อ