เตรียมพร้อมก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เตรียมพร้อมก่อนสอบกลางภาค…. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสายปัญญารังสิต ขอแจ้งปฎิทินการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่ 31 อ่านต่อ