รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โทร. 02-536-3544 ต่อ 201-202

 

ห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิกที่นี่ => ประกาศโรงเรียนสายปัญญารังสิต เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คลิกที่นี่ => ใบสมัคร ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

ห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 4

คลิกที่นี่ => ประกาศโรงเรียนสายปัญญารังสิต เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
คลิกที่นี่ => ใบสมัคร ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

 

ห้องเรียนปกติ มัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิกที่นี่ => ประกาศโรงเรียนสายปัญญารังสิต เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ประเภททั่วไป)
คลิกที่นี่ => ใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ห้องเรียนปกติ)

 

ห้องเรียนปกติ มัธยมศึกษาปีที่ 4

คลิกที่นี่ => ประกาศโรงเรียนสายปัญญารังสิต เรื่อง การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ประเภททั่วไป)
คลิกที่นี่ => ใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ห้องเรียนปกติ)

 

 

2607total visits,116visits today

Other posts by author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *