การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ***

1) การรับสมัครนักเรียน  ติดต่อ -> ฝ่ายบริหารวิชาการ โทร. 02-536-3653 และ 02-536-3544

2) ค่าบำรุงการศึกษา  ติดต่อ -> ฝ่ายบริหารงบประมาณฯ โทร. 02-536-3443 หรือ 080-065-4077

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิกที่นี่ => ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว

คลิกที่นี่ => 📣 ประกาศรับสมัครนักเรียน

ห้องเรียนปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คลิกที่นี่ =>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัว

คลิกที่นี่ => 📣 ประกาศรับสมัครนักเรียน

ห้องเรียนปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


Other posts by author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *