กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Internet of Things (IOT)” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วันที่ 24 มกราคม 2562 โรงเรียนสายปัญญารังสิต จัดกิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Internet of Things (IOT)” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมี ผศ.ดร.วิวัฒน์ คลังวิจิตร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน

249total visits,2visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *