ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิกที่นี่ => ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)

คลิกที่นี่=> ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ Gifted

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คลิกที่นี่ => ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)

คลิกที่นี่=> ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ Gifted

 

 

9135total visits,2visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *