การเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

บรรยากาศการเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน –
3 พฤษภาคม 2562

421total visits,4visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *