กิจกรรมห้องเรียนสีขาว และวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562

โรงเรียนสายปัญญารังสิต โดยฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

จัดกิจกรรมการประกวดห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

และกิจกรรมการประกวดจัดป้ายนิเทศในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562

ซึ่งผลรางวัลมีดังนี้

การประกวดห้องเรียนสีขาว ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับดีเด่น

ชั้น ม.2/5

ระดับดีมาก

ชั้น ม.2/2

ระดับดี

ชั้น ม.1/5

  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับดีเด่น

ชั้น ม.5/3

ระดับดีมาก

ชั้น ม.4/3

ระดับดี

ชั้น ม.6/8

การประกวดจัดป้ายนิเทศในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562

ชนะเลิศ

ชั้น ม.5/6

รองชนะเลิศ อันดับ 1

ชั้น ม.5/1

รองชนะเลิศ อันดับ 2

ชั้น ม.5/3

รางวัลชมเชยการประกวดห้องเรียนสีขาว

ม.1/6 ม.2/1 ม.2/3 ม.2/6 ม.3/5
ม.3/6 ม.3/10 ม.4/2 ม.4/4 ม.5/5

 

เข้าร่วมการประกวดห้องเรียนสีขาว

ม.1/3 ม.1/4 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/10
ม.2/4 ม.2/7 ม.2/8 ม.2/9 ม.2/10
ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3 ม.3/7 ม.3/8
ม.3/9 ม.4/1 ม.4/5 ม.4/6 ม.4/7
ม.4/8 ม.5/1 ม.5/2 ม.5/4 ม.5/6
ม.5/7 ม.5/8 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3
ม.6/4 ม.6/5 ม.6/6 ม.6/7

2335total visits,12visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *