ขยายเวลาในการสมัครโครงการทดสอบศักยภาพในสนามสอบเสมือนจริง (SPR Mock Exam’63)

ลงทะเบียนสมัครสอบ คลิก 👇 https://forms.gle/G8rcGLaRABhvSSv48

โรงเรียนสายปัญญารังสิต ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
เข้าร่วมโครงการทดสอบศักยภาพในสนามสอบเสมือนจริง (SPR Mock Exam’63)
เพื่อรับรางวัลทุนการศึกษาและเกียรติบัตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน
ผู้ปกครอง และครูได้ประเมินศักยภาพความรู้ความสามารถทางวิชาการ
และเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อ
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 👇  http://www.spr.ac.th/wp/?p=3676

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *