มอบรางวัลเกียรติบัตรแก่นักเรียนจากการประกวดผลงานงานนิทรรศการ IS ปีการศึกษา 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *