ประกาศยกเลิกพิธีมอบใบรับรอง ม.3 และ ม.6

 

ประกาศยกเลิกพิธีมอบใบรับรองม 3 และม.

ประกาศ .. ยกเลิกพิธีมอบใบรับรองม. 3 และม. 6

—- จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด -19 ที่แผ่ขยายไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่องรวมทั้งประเทศไทยและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ พลาส ด่วนที่สุดที่ศ ธ . 04188 / ว 203 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

—- เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวต่อนักเรียนรวมถึงการร่วมงานกับครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนสายปัญญารังสิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563

——– ให้นักเรียนมารับผลการเรียน (ปพ. 1) ฉบับจริงกับครูที่ปรึกษาในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ในเวลา 08.30 – 10.30 น. พร้อมรับบัตรประกันในโรงอาหารรับเงินคืนด้วย (1 คนรับไม่เกิน 2 ใบในราคาใบละ 50 บาท)

—- ตลอดช่วงปิดภาคเรียนขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 02-5363544 ต่อ 201,20

219total visits,2visits today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *